Meningokok B-vaccine (Trumenba)

Vaccine mod meningitis forårsaget af meningokokker serogruppe B
Til injektion

Produktresumé
Trumenba

Vaccinens indhold

Vaccine mod meningokok serogruppe B, er en multikomponent proteinvaccine.

Målgruppen for vaccination

Trumenba® er godkendt til beskyttelse mod MS af gruppe B hos personer, der er fyldt 10 år og derover.
Vaccinen beskytter ikke mod meningitis forårsaget af andre mikroorganismer. 

Vaccinationsdosis

Den primære vaccinationsserie kan gives i et to-dosis- eller et tre-dosis-program:
2 dosis program (a 0,5 ml) administreret med et interval på 6 måneder
3 dosis program 2 doser (a 0,5 ml) administreret med mindst 1 måneds mellemrum, efterfulgt af en tredje dosis mindst 4 måneder efter den anden dosis

Effekten af de to programmer er ligeværdig, da de giver næsten samme antistofrespons efter afsluttet serie. Dog vil beskyttelsen være hurtigere ved 3 dosis programmet fordi der gives to doser med mindst en måneds interval, og der opnås derfor hurtigere beskyttelse end ved 2 dosis programmet.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

 

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, alvorlig sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. 
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. 
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. 
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Eftersom meningokoksygdom er så alvorlig, bør vaccination dog ikke udelukkes under graviditet og i ammeperioden, hvis der foreligger en udtalt risiko for smitte. Se Rejseråd til gravide
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. 

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundimmunisering antages beskyttelsens varighed at være 4 år.