HAIBA

Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA) er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren.

HAIBA giver en unik mulighed for løbende at følge forekomsten af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. Ved brug af data fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregisteret (LPR3), cpr-registreret og Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) identificerer HAIBA følgende fem infektionstyper:

 • Bakteriæmi (bakterier i blodet) 
   
 • Urinvejsinfektion 
   
 • Tarminfektion med Clostridioides difficile (C.difficile)
   
 • Dyb infektion efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte)
   
 • Dyb infektion efter planlagt knæalloplastik (kunstigt knæ).

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige infektionshygiejniske praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at forebygge og dermed nedbringe forekomsten af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.  

HAIBA har følgende hovedfunktioner

 • Fremstilling af tilgængelige data: HAIBA viser forekomsten af infektioner erhvervet i sundhedssektoren på eSundhed.
   
 • Dataleverancer fra HAIBA til brug i infektionshygiejnisk og klinisk praksis: Data leveres dagligt via regionernes sikre servere, som præsenterer data til lokale brugere, bl.a. gennem intranetsider og ledelsessystemer. 
   
 • Nationale indikatorer: Data leveres til det Nationale Kvalitetsprogram til brug for Nationale mål for sundhedsvæsnet, samt til en national og regional indikator til opfølgning på antibiotikahandleplan.

Læs mere på HAIBA her.