HAIBA

Hospital Acquired Infections Database (HAIBA) er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af sygehuserhvervede infektioner.

HAIBA giver en unik mulighed for løbende at følge forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. Med brug af data fra Landspatientregisteret og den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) identificerer HAIBA følgende fem infektionstyper:

 • Bakteriæmi (bakterier i blodet) 
   
 • Urinvejsinfektion 
   
 • Tarminfektion med Clostridium difficile 
   
 • Dyb infektion efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte) 
   
 • Dyb infektion efter planlagt knæalloplastik (kunstigt knæ).

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige infektionshygiejniske praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at forebygge og dermed nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

   

HAIBA har følgende hovedfunktioner

 • Fremstilling af tilgængelige data: HAIBA viser forekomsten af sygehuserhvervede infektioner på eSundhed.
   
 • Leverancer af data fra HAIBA til brug i infektionshygiejnisk og klinisk praksis: Data leveres dagligt via regionernes sikre servere, samt serveren fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som præsenterer data til lokale brugere, bl.a. gennem intranetsider og ledelsessystemer. 
   
 • Nationale indikatorer: Data leveres til det Nationale Kvalitetsprogram til brug for Nationale mål for sundhedsvæsnet, samt til en national og regional indikator til opfølgning på antibiotikahandleplan.

Læs mere på HAIBA's hjemmeside.