Modernisering af den laboratoriebaserede overvågning

Den laboratoriebaserede overvågning har hidtil været baseret på indsendelse af lister eller blanketter fra de forskellige diagnosticerende laboratorier.

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) skal fremover fungere som det centrale omdrejningspunkt for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer. I løbet af 2014 – 2015 vil den laboratoriebaserede overvågning i tiltagende omfang ske elektronisk gennem MiBa.

Fx er en MiBa-baseret overvågning af en række luftvejspatogener influenza, kighoste, Mycoplasma pneumoniae og RS-virus implementeret.

I fremtiden skal workflow for den kliniske overvågning også tage udgangspunkt i data sendt til MiBa.

Målet er at gøre den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer rettidig og komplet, så SSI hurtigt og med større sikkerhed kan identificerer sygdomsudbrud og effektivt formidle relevant information til embedslægen, nationale og internationale myndigheder.

Læs mere om Den danske mikrobiologidatabase (MiBa)