Langvarig hoste (R-nr. 3000) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Ved langvarig hoste af mindst to ugers varighed for patienter fra 8 år og ældre.

Ved hoste af mindre end 4 ugers varighed, bør der indsendes en luftvejsprøve til PCR for de inkluderede mikroorganismer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (4) mL
  • Serum 3 (2) mL

Prøven tages tidligst efter to ugers hoste.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Bordetella pertussis antistof (IgG): kIU/L (IU/mL) samt positiv/negativ/inkonklusiv.

Chlamydia pneumoniae antistof (IgG, IgM): Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Mycoplasma pneumoniae antistof (MPT og KAT): Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding. 

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Bordetella pertussis antistof: Positiv: større end 75 kIU/L, inkonklusiv: 50-75 kIU/L, negativ: mindre end 50 kIU/L. En positiv IgG tyder på en Bordetella pertussis infektion. Negativt resultat udelukker ikke en infektion.

Chlamydia pneumoniae (IgG, IgM): Positiv ved IgM titer ≥ 32 eller IgG titer ≥ 1024. Titer ≥ 32 af IgM antistoffer og/eller 4-fold stigning af IgG antistoffer er tegn på aktuel eller nyligt overstået infektion med C. pneumoniae. Titer ≥ 1024 af IgG besvares som positiv men ses hos ca. 10% af personer uden kliniske tegn på C. pneumoniae infektion. IgG antistoffer kan hos mange patienter påvises i flere år efter overstået infektion.

Mycoplasma pneumoniae antistof (MPT og KAT): Positiv ved titer ≥ 64. MPT: Ved infektion med M. pneumoniae bliver MPT oftest positiv i slutningen af 2. sygdomsuge. Efter infektion vedbliver MPT at være positiv i uger ofte måneder. Efter svær pneumoni ses MPT titer > 1000 undertiden i > 1 år. Stigning af MPT titer med faktor ≥ 4 (fx fra 16 til 64) er et sikkert tegn på infektion med M. pneumoniae.

Kuldeagglutininer: KAT: Ved infektion med M. pneumoniae bliver KAT oftest positiv nogle dage tidligere end MPT. Efter overstået infektion falder KAT titeren tidligere end MPT titeren. Positiv MPT og KAT (begge ≥ 64 i samme prøve) tyder på aktuel eller nylig overstået M. pneumoniae infektion.

Bemærkning

Bordetella pertussis antistof: Analysen kan anvendes til patienter fra 8 år. Analysen bør ikke anvendes hvis der er givet DiTeKiPol vaccination indenfor de sidste to år.

Chlamydia pneumoniae
antistof: Ved primær infektion påvises IgM antistoffer som regel 2-3 uger og IgG antistoffer som regel 5 - 6 uger efter smittetidspunktet. Krydsreaktion med antistoffer mod C. trachomatis, C. psittaci og enkelte andre species, fx Bartonella, forekommer.

Mycoplasma pneumoniae
antistof: Positiv KAT og negativ MPT kan ses ved visse virusinfektioner. Kronisk forhøjet KAT kan ses ved proliferative forandringer af lymfoidt væv (lymfatisk leukæmi, kuldeagglutininsyndrom) og ved levercirrose. Positiv KAT ses kun hos godt halvdelen af patienterne og specielt hos børn og yngre personer under 20 år. Blodprøver taget sent i sygdomsforløbet vil som reglen være KAT negative.

Undersøgelsens princip

Bordetella pertussis antistof: ELISA. Der undersøges for IgG antistof.

Chlamydia pneumoniae antistoffer: Som antigen anvendes C. pneumoniae elementærlegemer (den infektiøse form af bakterien), og testen udføres som indirekte immunflourescenstest med påvisning af IgG og IgM antistoffer.

Mycoplasma pneumoniae antistof: MPT: Komplementbindingstest der påviser antistoffer mod antigener fra M. pneumoniae.

KAT: Inkubering med humane erytrocytter ved 4 °C.

Bestillingskode

SMD00001

Svarkode

NPU08067 P—Mycoplasma pneumoniae-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU08070 P—Kuldeagglutinin; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU12061 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU12062 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13628 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13629 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27961 P—Bordetella pertussis-antistof(IgG); arb.stofk.(IS 06/140) = ? × 10³ IU/L 

Pris

Artikel nr. Pris 2019
83669 2.521,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslab.

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00