Hepatitis B virus (HBV) s-antistof (immuntest) (R-nr. 211) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Opfølgende diagnostisk undersøgelse af HBsAg negativ person efter hepatitis B virus (HBV) infektion. Afklaring af vaccinationsbehov, undersøgelse for vaccineanslag. Positivt HBs antistof er udtryk for immunitet mod hepatitis B virus, enten som følge af tidligere infektion eller som følge af vaccination.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Rekvirering

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

HBV infektion: I forløbet af akut HBV infektion bliver anti-HBs antistof oftest positiv nogle uger efter, at HBsAg er blevet negativ, men ca. 5% af patienterne udvikler ikke anti-HBs antistof på grund af vedvarende HBsAg. Efter naturlig infektion vedbliver anti-HBs antistof at være påviseligt i mange år.

Vaccination med hepatitis B vaccine: Effekten er forskellig. Ca. 5% af de vaccinerede personer danner ikke påviseligt antistof efter den primære vaccinationsserie, men ca. en fjerdedel af disse personer danner antistof ved yderligere vaccination. Ca. 15% af de vaccinerede personer danner antistof < 10 IU/L efter den primære vaccinationsserie.

Disponerende til nedsat vaccinationseffekt er: Alder > 50 år, Downs syndrom, svær uræmi og AIDS. Vaccinationseffekten kan kontrolleres 1-6 måneder efter sidste dosis vaccine. Antistofmængde < 10 IU/L serum anses for at indicere revaccination.

Typiske fundkombinationer på forskellige tidspunkter i HBV infektionens forløb til helbredelse eller udvikling af kronisk infektion samt efter vaccination mod HBV.

Downloads:

HBc IgM antistof: Bliver positiv tidligt i forløbet af akut infektion med HBV og er positiv i "vinduet", dvs. tidsrummet fra HBsAg bliver negativ til anti-HBs antistof almindeligvis kan påvises.

HBc totalantistof: Bliver positiv tidligt i HBV infektionens forløb og forbliver positiv i resten af personens liv.

Undersøgelsens princip

ELISA. Resultatet angives som positiv eller negativ. Positivt resultat kvantificeres og angives i IU/L. Mere end 10 IU/L er ensbetydende med foreliggende immunitet.

Synonym

HBs antistof, immuntest, Anti-HBs, Immuntest

Bestillingskode

NPU18324 P—Hepatitis B virus s-antistof; arb.k.(0 1) = ?

Svarkode

NPU18324 P—Hepatitis B virus s-antistof; arb.k.(0 1) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
399 402,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00