Babesia antistof (IgG) (R-nr. 1031) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Mistanke om babesiose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod 5 mL
  • Serum 2 mL

Svar

Titrering af antistoffer mod Babesia microti.

Svartid

Svar afgives senest 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv ved en titer på ≥ 1:64. Der ses krydsreaktivitet med infektion med andre Babesia arter, dog ofte med en lavere titer.

Sensitivitet og specificitet

Ved mistanke om aktuel infektion med Babesia anbefales det at supplere undersøgelsen med PCR undersøgelse for Babesia og/eller mikroskopi af blodudstryg.

Måleområde og måleusikkerhed

1:64-1:256. Måleusikkerhed ± et titertrin.

Undersøgelsens princip

IFAT med titrering af antistoffer mod Babesia microti.

Synonym

Babesiose

Bestillingskode

NPU29312 P—Babesia-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
440261000100000 Babasia IgG - Fuldblod
440261000900000 Babasia IgG - Serum
440261001000000 Babasia IgG - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU29312 P—Babesia-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2019
91333 1.178,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Mykologisk og Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00