Oliver Knights Møller

Oliver Knights Møller

Kontakt

Oliver Knights Møller, Ulønnet studerende, Bakterier, parasitter og svampe / Mikrob. patogenese & værtsmodtagelighed
@. ovkm@ssi.dk