Udbrud af Salmonella Coeln i Danmark

Siden maj er 26 personer registreret med en særlig salmonellatype i Danmark. Statens Serum Institut arbejder fortsat med at finde smittekilden til udbruddet.

Fra 31. maj til 19. august er der blevet rapporteret 26 tilfælde af Salmonella Coeln til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge bor over hele landet, og det ser ud til, at udbruddet fortsætter. Det drejer sig om 14 kvinder og 12 mænd i alderen 8-87 år. Medianalderen er 64 år. I alt har 11 (42 %) personer været indlagt på hospitalet.

Interviews med de ramte personer viser, at de ikke har været ude at rejse op til de blev syge, de kender ikke hinanden og de har ikke deltaget i fælles begivenheder. Det tyder derfor på, at det er en fælles fødevare, som er blevet solgt i hele landet, der er smittekilden.

Statens Serum Institut arbejder tæt sammen med Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU på at finde smittekilden og stoppe udbruddet.

Prøvedato for Salmonella Coeln-tilfælde i Danmark 31. maj til 25. juni 2019, n=23

 

Region  Antal syge
Hovedstaden  12
Sjælland  4
Syddanmark  3
Midtjylland  3
Nordjylland  4
I alt  26

Udbrudsstammen

Bakterien er af serotypen Salmonella Coeln, og ved helgenomsekventering, er det konstateret, at stammerne er tæt beslægtede med hinanden og af sekvens-typen 1995.

Generelt om Salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella. Salmonella Coeln ses dog kun sjældent i Danmark med to-fire registrerede tilfælde per år. Disse er som oftest smittet i udlandet.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.