Forværring af ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo, som nu også har spredt sig til nabolandet Uganda

Det igangværende alvorlige udbrud af ebola i det nordøstlige hjørne af Den Demokratiske Republik Congo er yderligere forværret i de seneste måneder. Som frygtet er der netop sket en spredning til et af nabolandene, Uganda, hvor rejsende fra Congo netop er blevet påvist smittet. Uro og væbnede konflikter i området, herunder dødelige angreb på nationale og international ebola-nødhjælpsarbejdere, forhindrer arbejdet med at stoppe udbruddet.

Ebola 04

Der er i de seneste måneder sket en yderligere forværring af ebolaudbruddet i det nordøstlige hjørne af Den Demokratiske Republik Congo, som nu har stået på i snart et år. Siden august 2019, hvor udbruddet officielt blev erklæret, er der registreret 2.060 ebolatilfælde og 1.390 dødsfald.

Udbruddet begyndte langsomt henover sommeren 2018. Det kom initialt under nogenlunde kontrol, men tog så fart igen i løbet af efteråret 2018. Siden marts 2019 er der sket en yderligere acceleration i antallet af smittede, se epi-kurven nedenfor (figur 1).

Figur 1. Udviklingen i ebolatilfælde (henholdsvis bekræftede og sandsynlige) i provinserne  North Kivu og Ituru, Den Demokratiske Republik Congo, april 2018 - maj 2019

Dødeligheden blandt de ebola-smittede i DR Congo er høj, 67 %. Lidt flere kvinder end mænd er smittet, 58 %. Næsten en tredjedel af de smittede, 29 %, er børn under 18 år, hvilket er flere end i tidligere udbrud. I alt 105 sundhedsarbejdere er blandt de smittede, hvoraf 35 er døde.

Ebolatilfældene i DR Congo er fortsat lokaliseret indenfor to provinser, henholdsvis North Kivu og Ituru, se kortet nedenfor (figur 2). I alt 22 sundhedszoner er berørt, hvoraf 14 stadig har aktiv transmission af ebola. På grund af forsinkede og mangelfulde oplysninger er der imidlertid stor usikkerhed om udbruddets reelle omfang. Der gennemføres omfattende screeninger i de omkringliggende provinser, indtil videre uden påviste tilfælde.

Figur 2. Den geografiske spredning af ebolatilfælde i det nordøstlige hjørne af Den Demokratiske Republik Congo, 2. juni 2019

Der har været voksende bekymring for, at udbruddet skulle sprede sig til nabolandene Sydsudan, Uganda, Rwanda og Burundi. Man har derfor i disse lande igennem de seneste måneder foretaget screening af rejsende over grænserne og har øget smitteberedskabet.

Desværre har WHO netop bekræftet, at man på et hospital i byen Kagando i det vestlige Uganda, nær grænsen til DR Congo, for få dage siden har påvist et fatalt tilfælde af ebola hos et 5-årigt barn fra DR Congo på rejse i Uganda med sin familie. Der er foreløbig påvist ebola hos to familiemedlemmer og der er flere kontakter som er under observation.

Ebolaudbruddet forsøges kontrolleret med de sædvanlige metoder, bl.a. sygdomsovervågning og epidemiologisk smitteopsporing, testning og isolering af mistænkte tilfælde, fokus på hygiejneforholdsregler, oplysning til lokalbefolkningen, hjælp til at gennemføre sikre begravelser, samt kampagner overfor lokale sundhedsarbejde og traditionelle behandlere angående risikoen for nosokomiel smitte (dvs. fra smittet behandler til ny patient).

Siden udbruddets begyndelse i DR Congo er over 110.000 smittekontakter blevet registreret, hvoraf 20.121 lige nu er under aktiv overvågning. Opfølgningsraterne har været høj, 89 %. Alene i sidste uge af maj 2019 var der 1.406 nye mistænkte tilfælde, hvoraf 1.311 (93 %) blev undersøgt og testet for ebola indenfor 24 timer. Der er i øjeblikket 14 fungerende ebolabehandlingscentre og 8 laboratorier i området. Ved hjælp af avancerede virusanalyser forsøger man at afklare patient-smittekæder indenfor de berørte områder.

Der er også gennemført ebolavaccination (såkaldt ring-vaccination) i de berørte områder, med foreløbig ca. 125.000 vaccinerede.

Bekæmpelsen af udbruddet forhindres imidlertid af alvorlig uro og væbnede konflikter i området. Der har endog været flere angreb på sundhedsarbejdere og internationale ebolahjælpearbejdere. Bl.a. blev en WHO ebolaarbejder for kort tid siden dræbt ved et skudangreb på et ebolabehandlingsteam. Samtidig meldes der om modstand i befolkningen overfor de nødvendige tiltag for at begrænse smittespredningen, ligesom der rapporteres om manglende viden og forståelse for sygdommen. Der er derfor voksende bekymring for, at udbruddet vil brede sig yderligere til andre områder, både indenfor og udenfor DR Congo. WHO og de lokale sundhedsmyndigheder har bl.a. i Uganda iværksat yderligere overvågning og vaccination af sundhedsarbejdere etc.

FN har optrappet indsatsen for at sikre sikkerheden for nødhjælpsarbejderne i området. WHO, UNICEF og andre internationale sundhedsorganisationer bistår de nationale sundhedsmyndigheder med at håndtere situationen.

WHO’s Emergency Committee under IHR (det internationale sundhedsregulativ) følger situationen tæt. Det skønnes fortsat, at ebolaudbruddet ikke udgør en global sundhedstrussel, men at der er meget høj risiko for yderligere national og regional spredning.

WHO anbefaler ikke aktuelt begrænsninger i rejse til eller handel med DR Congo eller nabolandene. Rejsende til de berørte områder må dog overholde de nødvendige hygiejneforholdsregler. Se spørgsmål/svar om ebola.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil