Opdaterede opgørelser om autorisationer til sundhedsuddannede

På baggrund af data fra Sundhedsstyrelsen om autorisationer til sundhedsuddannede har Statens Serum Institut nu opdateret opgørelserne over udstedte autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke samt speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser.

Statens Serum Institut modtager løbende data fra Sundhedsstyrelsen, som danner basis for Statens Serums Instituts opgørelser over udstedte autorisationer. Disse opgørelser er netop blevet opdateret, så de dækker årene 2000 til 2013.

Da opgørelser omfatter alle udstedte autorisationer, tilladelser og anerkendelser fordelt på alder, køn og uddannelsesland, kan man bl.a. bruge opgørelserne til at se, hvor mange sundhedspersoner, der er autoriseret om året, hvor de har fået deres uddannelse og hvilket land de kommer fra.

Se de opdaterede opgørelser over autorisationer til sundhedsuddannede