Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 1. kvartal 2014

I dag offentliggør Statens Serum Institut data for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 1. kvartal af 2014. Det er anden gang, der offentliggøres kvartalsdata fra den nye monitoreringsmodel.

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, der viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

En stor del af patienter med hjertesygdomme får medicinsk behandling. Monitoreringen viser for årets første 3 måneder, at 933 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet.

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er lavere end i 4. kvartal 2013 (cirka 120 færre forløb), hvor den nye monitoreringsmodel blev introduceret. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter.

Data for monitoreringen offentliggøres på eSundhed.dk

Da det stadig er en ny monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed. Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.