Lav influenzaaktivitet i sæson 2013/2014

Influenzasæson 2013/2014 var præget af en lav influenzaaktivitet i befolkningen, vurderet ved andelen af personer der kontaktede læge og vagtlæge med influenzalignende sygdom.

I modsætning hertil blev relativt mange patienter indlagt på intensiv afdeling med alvorlige forløb af influenza, hovedsageligt influenza A H1N1, der var det dominerende virus i denne sæson. Dette kan skyldes at personer med underliggende sygdom er særligt udsatte for et alvorligt forløb af influenza med netop denne subtype.

Som et nyt initiativ blev det webbaserede overvågningssystem Influmeter iværksat i oktober 2013, hvor alle med bopæl i Danmark kan tilmelde sig på www.influmeter.dk og ugentligt rapportere om influenzalignende og andre symptomer. Influmeter forventes med tiden at bidrage til mere viden om influenzas spredning og byrde i samfundet.

Tilslutningen til influenzavaccination var i år højere end de foregående år, særligt var der en fordobling i antal gravide i 2. og 3. trimester, der blev vaccineret, men også antallet af vaccinationer givet til personer med kronisk sygdom steg med 15 %. Årets vaccine så ud til at give en god beskyttelse mod influenza A H1N1 blandt de ældre, i modsætning til forrige sæson, EPI-NYT 23/13.

Læs mere i EPI-NYT 25/2014