Udbrud af ebola i Guinea

Der er ubrudt ebola blødningsfeber i skovområder i den sydøstlige del af Guinea.

Om udbruddet

Den 24. marts var sygdommen ifølge WHO mistænkt hos 86 patienter, heraf var 59 døde. Diagnosen er laboratoriebekræftet i prøver fra seks af syv undersøgte tilfælde, og genetisk undersøgelse af virus har vist stor lighed med Zaire ebola virus, som har den højeste dødelighed blandt blødningsfeber virus (50-90%).

Tilfældene kommer fra distrikterne Guekedou, Macenta, Nzerekore og Kissidougou. To af tre mistænkte tilfælde i hovedstaden Conakry er derimod testet negative for ebola virus. Den tredje patient døde, inden der kunne tages prøver. Der er rapporter om spredning over grænsen til de omkringliggende lande Liberia og Sierra Leone, men her er ebola virus endnu ikke påvist.

Derudover undersøges en patient i Canada, som har opholdt sig i Liberia, aktuelt for sygdommen. I Guinea er fire sundhedsarbejdere ramt af sygdommen.

WHO og Læger uden Grænser bistår de lokale sundhedsmyndigheder i at kontrollere og standse udbruddet ved at isolere de syge og monitorere kontakter til syge i inkubationstiden, som er op til 21 dage. Det er derfor sandsynligt, at der vil blive påvist flere tilfælde i de kommende uger, indtil smitten er effektivt brudt.

Sygdommen starter pludseligt med feber, muskelømhed, almen træthed, hovedpine og halssmerter. Herefter følger opkastninger, diarré, udslæt og påvirket funktion af lever og nyrer. I nogle tilfælde optræder kraftige blødninger fra indre- og ydre kropsåbninger og sygdommen kan udvikle sig til egentligt multiorgansvigt. Der er ingen vaccine eller anden specifik behandling udover væsketerapi og anden understøttende behandling.

Forholdsregler

Personer, som aktuelt opholder sig i Guinea, skal undgå direkte kontakt med syge, herunder med sekreter fra syge og søge det lokale sundhedsvæsen ved symptomer, som kunne være forenelige med sygdommen. Ebolavirus ødelægges med fedtopløsningsmidler som håndsæbe og sprit.

WHO har ikke for nærværende indført rejse- eller handelsrestriktioner til Guinea, og det vurderes, at risikoen for spredning til Europa, herunder til Danmark, er lav. Hvis personer, som har opholdt sig i de berørte områder, bliver syge i op til 3 uger efter hjemkomst, skal de straks søge læge med henblik på isolation og diagnostisk afklaring.

Om ebolavirus

Ebola virus kaldes en filovirus på grund af sin trådlignende form i elektronmikroskop. Ebola virus udgør sammen med Marburg virus og Lassa feber virus de tre afrikanske blødningsfeber virus.

Ebolavirus er egentlig luftbåren som fx influenza, men smitter i praksis ved tæt kontakt med syge menneskers sekreter som blod, blodig opkast, sæd (ebola er set seksuelt overført op til 3 måneder efter infektionen). Patienterne smitter mest sent i deres sygdomsforløb, hvor virusmængden er størst, og smitter mere jo mere massiv kontakt med patientens sekreter. Syge- og laboratoriepersonale bør derfor bære personlig beskyttelsesudstyr (handsker, masker etc.) ved tæt kontakt med blod og sekreter.

Diagnostik

Statens Serum Institut har et diagnostisk beredskab beregnet til isolerede patienter mistænkt for ebola. Beredskabet omfatter epidemiologisk rådgivning i case-definitions etc., særlige prøvetagningsrør med transportmedium som tillader almindelig hurtig transport til beredskabslaboratoriet. Desuden undersøges for andre mere almindelige årsager til feber hos patienter hjemvendt fra Afrika og/eller som har været i kontakt med ebola tilfælde.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil