Purulent meningitis 2013

Antal anmeldte tilfælde af purulent meningitis var med 167 tilfælde på niveau med de foregående år. Den hyppigste årsag til purulent meningitis er pneumokokker, fulgt af meningokokker. Øvrige årsager er blandt andet Listeria monocytogenes, Haemophilus influenza og andre typer streptokokker end pneumokokker.

Antallet af anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis på 79 er en stigning i forhold til de anmeldte 59 tilfælde i 2012, men på niveau med tidligere år. Antal anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis ligger på et stabilt niveau med et fortsat fald fra 100 årlige tilfælde i perioden 2000-2007, før den syv-valente konjugerede pneumokokvaccine blev indført i børnevaccinationsprogrammet, EPI-NYT 37a+b /07, til 82 tilfælde i 2011, 59 i 2012 og nu 79 tilfælde i 2013. Blandt børn under fem år, som er omfattet af vaccinationsprogrammet mod pneumokokker, er der fortsat et lavere niveau af tilfælde af pneumokokmeningitis.

Således var der i 2013 otte dyrkningsverificerede tilfælde af pneumokokmeningitis og fem både i 2011 og 2012, mod gennemsnitligt 12 årlige tilfælde i perioden 2008-2010 hvor PCV7 blev brugt, mens der var gennemsnitligt 19 årlige tilfælde i 2000-2007, EPI-NYT 19/13. Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport om pneumokokvaccination af risikogrupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom , som ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet. Rapporten beskriver risikogrupper, de i Danmark tilgængelige pneumokokvacciner samt rådgivning om valg af vaccinationsregime, herunder vejledning om eventuel revaccination. Læs mere herom i EPI-NYT 40/14.

Læs mere i EPI-NYT 41/2014