Temadag om husdyr-MRSA

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA inviterer til temadag om husdyr-MRSA på Statens Serum Institut tirsdag den 17. marts 2020 kl. 9.30-16.00. Formålet er at udbrede viden om danske undersøgelser, herunder resultater fra OHLAM-projektet. OHLAM (One Health Livestock Associated MRSA) -projektets undersøgelser danner baggrund for beslutninger om strategien for at kontrollere spredningen af husdyr-MRSA til mennesker. Projektet er udført i perioden 2015-2019 af DTU Veterinærinstituttet, KU og SSI.

Emner på temadagen

  • Præsentation af de vigtigste resultater af betydning for sundhedsvæsenet. 

Se program for temadagen.

Målgruppe

  • kliniske mikrobiologer
  • hygiejnesygeplejersker
  • infektionshygiejniske enheder
  • sundhedsplejersker
  • praktiserende læger
  • konsultationssygeplejersker
  • og alle med interesse for dette område. 

Sidste frist for tilmelding er 10. marts.

Tilmelding

Alle felter med * skal udfyldes.