Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom

Sundhedsstyrelsen yder i visse tilfælde tilskud til pneumokok-vaccination, såkaldt klausuleret tilskud af visse risikogrupper.

Til personer i særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom ydes klausuleret tilskud til vaccination med 23-valent pneumokokvaccine og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine.

Desuden ydes der klausuleret tilskud til 13-valente konjugerede pneumokokvaccine til personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet og til personer med hjerteinsufficiens (hjertesvigt) der er ældre end 65 år og til personer med diabetes mellitus (sukkersyge) ældre end 65 år.

Ud over de risikofaktorer, der fremgår af klausuleringen, har Statens Serum Institut haft nogle bredere forslag til vaccination. Statens Serum Institut’s forslag til pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet er udkommet i september 2014.

I denne rapport kan du finde information om sygdom forårsaget af pneumokokker, læse mere om vaccinerne, rådgivning omvalg af vaccinationsregime, samt finde vejledning for revaccination med den 23-valente pneumokokvaccine. Se også EPI-NYT 51B/12

Grupper som ikke er omfattet af den ovenfor beskrevne klausul, er ikke omfattet af noget vaccinationsprogram og vaccination er for egen betaling.

Hent rapporten her

Henvisning til
Se EPI-NYT 51B/12 og EPI-NYT 40/14.

klausuleret tilskud til vaccination med 13- eller 23-valent pneumokokvaccine

Sidst redigeret 29. november 2017