Gratis mæslingevaccination til voksne

Voksne, der ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger, kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Sygeplejerske vaccinerer mandOpfylder man betingelserne, vil man få én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde.

Der er ingen risiko ved at blive MFR-vaccineret, selvom man skulle have haft fåresyge og/eller røde hunde. Hvis man allerede er immun mod den ene eller begge sygdomme, vil de antistoffer man allerede har i kroppen blot neutralisere denne del af vaccinen.

Tilbuddet er især relevant for yngre voksne

Selvom MFR-vaccination har været del af det danske børnevaccinationsprogram mere end 30 år er der en gruppe, især blandt yngre voksne op til omkring 45-årsalderen, som ikke er blevet vaccineret som børn, og som heller ikke har haft sygdommen, da den har været sjælden i det meste af deres levetid. Denne gruppe risikerer at blive smittet ved rejser til lande både i og udenfor Europa, hvor mæslinger forekommer langt hyppigere end i Danmark. De risikerer desuden at bringe smitte med tilbage til Danmark.

Derfor opfordrer sundhedsmyndighederne til, at man både er vaccineret mod mæslinger ved ophold i Danmark samt inden eventuel udlandsrejse.

Læs mere om baggrunden for tilbuddet om gratis vaccination.

Spørgsmål og svar

Jeg ved ikke, om jeg har haft mæslinger eller er vaccineret, og vil gerne være sikker på, at jeg er beskyttet– hvad gør jeg?
Vi anbefaler, at du kontakter din læge og bliver vaccineret. Hvis du er født før 1974, er der dog stor sandsynlighed for, at du har haft mæslinger, og derfor er beskyttet. Er du født i perioden 1974-1986 er det mere usikkert, om du er beskyttet, bl.a. fordi MFR-vaccination først blev en del af det danske vaccinationsprogram i 1987. Det er desuden ikke alle, der har fulgt børnevaccinationsprogrammet.

Hvorfor skal voksne kun have én MFR-vaccination, når børn får to?
MFR-vaccinen giver beskyttelse mod mæslinger allerede efter én dosis hos 95 % af vaccinerede. Da den individuelle beskyttelse således er meget høj, vurderes det at være tilstrækkeligt at tilbyde voksne én dosis MFR-vaccine.

Bivirkninger

MFR-vaccinen kan som andre lægemidler medføre bivirkninger. De hyppigste bivirkninger, der er indberettet ved brug af M-M-R VaxPro® er feber > 38,5 grader, lokalreaktioner på vaccinationsstedet, herunder smerter, hævelse og udslæt. Hos voksne kvinder er hyppigheden af ledbetændelse (artritis) og ledsmerter generelt højere end hos børn (12-20 %), og reaktionerne mere markante og af længere varighed. Personer med alvorlig nedsat immunforsvar og gravide må ikke vaccineres. For oplysning om ikke-almindelige og sjældnere bivirkninger samt andre kontraindikationer henvises til produktresumeet for MFR-vaccinen (M-M-R VaxPro®).

Sidst redigeret 9. maj 2018