MFR-vaccine

Vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde
Til injektion

Synonymer

Fåresygevaccine, Mæslingevaccine, Røde hunde-vaccine

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen gives i henhold til det danske børnevaccinationsprogram fra 12 måneders alderen.

Vaccinen kan under særlige omstændigheder gives til spædbørn før 12-måneders alderen se EPI-NYT uge 23, 2017

Den 1. april 2018 indførtes tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet omfatter én MFR-vaccination og gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Ikke-immune voksne, primært personer født efter 1974, bør overveje at lade sig MFR-vaccinere, særligt inden rejse til områder med cirkulation af mæslinger, se EPI-NYT uge 13/14, 2018.

Voksne kvinder som ikke har haft røde hunde, bør vaccineres mod denne sygdom. Vaccinen gives i form af en MFR-vaccination.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives 2 gange i henhold til det danske børnevaccinationsprogram.

Voksne personer, som ikke er vaccineret i henhold til det danske børnevaccinationsprogram og ikke har haft sygdommene, kan også vaccineres. Voksne fra 18 år skal kun have én vaccination.

Nogen beskyttelse mod mæslinger kan opnås ved vaccination op til 72 timer efter udsættelse for smitte.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber over 38,50C, bør vaccinationen udskydes.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne f.eks. æg. For information om vaccination af børn med påvist æg-allergi, se EPI-NYT 46/15.

Personer vaccineret med anden levende vaccine inden for de seneste 4 uger.

Personer, der er behandlet med blodtransfusion eller gammaglobulin (koncentrat af antistoffer) inden for de seneste 6 måneder, dog 8 måneder ved i.v. indgift.

Personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen må ikke gives til gravide, og graviditet bør undgås én måned efter vaccination.

Amning: erfaring savnes. Se yderligere oplysninger i Rejseråd til gravide

Der henvises til egen læge.

Beskyttelsesvarighed

MFR-vaccination udført i henhold til det danske børnevaccinationsprogram forventes at give livslang beskyttelse. Enkelte vaccinesvigt kan dog forekomme.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, feber og udslæt.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Tilbage til alfabetisk oversigt

Sidst redigeret 5. september 2018