HPV-vaccination - særligt for sundhedsfagligt personale

Med hvilke intervaller vaccineres der?

Både den tovalente vaccine (Cervarix®), den nivalente vaccine (Gardasil®9 ) og den firevalente HPV-vaccine (Gardasil®) er godkendt i et to-dosis program i henholdsvis 9-14, 9-14  og i 9-13 års-alderen.

Piger, der er under 15 år ved første vaccination med Gardasil®9 gives to doser. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald tre måneder.

Fra 15 år og derover gives tre doser på hver 0,5 ml - ved måned 0, 2 og 6. Minimumsinterval mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder. Alle tre vacciner tilstræbes givet inden for ét år; ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, anbefales vaccineret efter et 3-dosis-program.

Piger, der er under 15 år ved første vaccination med  tovalente vaccine (Cervarix®)gives to doser.Minimumsintervallet mellem de to doser 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald 3 måneder. Fra 15 år og derover gives tre doser på hver 0,5 ml - ved måned 0, 1 og 6.

Hvis der er behov for et fleksibelt vaccinationsprogram, kan den anden dosis administreres mellem 1 og 1½ måned efter første dosis, og den tredje dosis mellem 5 og 12 måneder efter den første dosis.

Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

Hvis der fortsat skulle være unge kvinder, der er startet vaccinationsserien med Gardasil®, vaccineres de færdigt med Gardasil®9 med de anbefalede intervaller for Gardasil®9. Hvorvidt en person kan færdigvaccineres i et 2- eller 3-dosis program afhænger af både alder ved første vaccination, af minimums- og maksimums-intervaller mellem vaccinationer, og af hvilken vaccine der er givet.

Intervaller i HPV-vaccinationsserier (pdf)

Lille billede af skema med vaccinationsintervaller for HPV

Kan man kombinere de forskellige programmer?

Da der ikke er udført studier, som har undersøgt sikkerheden, antistofniveau eller vaccineeffektivitet af en kombination af de tre HPV-vacciner, anbefales det at færdiggøre med den vaccine, man er startet med.

Det vil sige, at unge kvinder, som er startet med Cervarix®, skal gennemføre hele vaccinationsprogrammet med Cervarix® sålænge lager haves lokalt eller centralt. Der formodes at være en antal unge kvinder, der er startet vaccinationsserien med Gardasil®, men ikke er færdigvaccineret, og derefter er startet vaccination med Cervarix®. Disse anbefales at færdiggøre vaccinationsprogrammet med Cervarix®.

Den fire-valente Gardasil-vaccine, som tidligere indgik i børnevaccinationsprogrammet, er ikke længere tilgængelig. Hvis der fortsat skulle være piger, der er startet vaccinationsserien med denne vaccine, men ikke er færdigvaccinerede, må Gardasil®9 erstatte den eller de manglende doser i programmet og gives med intervaller anbefalet for Gardasil®9.

EPI-NYT uge 42-43 2017 tabel 1

*Ikke færdigvaccineret på trods af, at to doser er givet, se figur for en beskrivelse af, hvordan vaccinerne gives med korrekte tidsintervaller.
**Der kan kun forventes længerevarende beskyttelse mod de HPV-typer, som findes i den HPV-vaccine, man har påbegyndt vaccination med.

Hvad er forskellen på HPV-vaccinerne?

Der er tre godkendte HPV-vacciner i Danmark: Cervarix®, Gardasil® og Gardasil®9. Se "Fakta om HPV-vaccinernes effekt" for information om forskelle og ligheder mellem vaccinerne.

Fakta om HPV-vaccinernes effekt

Kan HPV-vaccinen gives samtidig med andre vaccinationer?

Vaccinen kan gives samtidigt med andre vacciner, men på separate indstikssteder.

 

Sidst redigeret 10. november 2017