Tuberkulose, Individuelle anmeldelsespligtige sygdomme

Antal tilfælde af Tuberkulose, År: 1994-2018