Laboratoriebaseret overvågning

For nogle mikroorganismer og sygdomme er der obligatorisk indberetningspligt fra det diagnosticerende laboratorium

Følgende mikroorganismer eller sygdomme er omfattet af obligatorisk indberetningspligt fra det diagnosticende laboratorium:

 • Okulo-genital klamydia
 • Gonoré
 • Tarmpatogene bakterier
 • Listeriose
 • Malaria
 • Invasiv pneumokoksygdom
 • Invasiv Haemophilus influenzae-sygdom (Hib-sygdom)
 • Kighoste
 • Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA)
 • Hiv

Endvidere skal der indsendes bakterieisolater til Statens Serum Institut i følgende tilfælde:

 • Invasiv pneumokoksygdom
 • Invasiv Haemophilus influenzae-sygdom (Hib-sygdom)
 • Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA)
 • Clostridium difficile-infektion 
      - C. difficile-isolater med resistens over for de nyere fluorkinoloner (fx moxifloxacin) 
      - C. difficile-isolater fra patienter med svære manifestationer af C. difficile-associeret infektion 
      - C. difficile-isolater indsamlet i forbindelse med udbrudsmistanke

Der er desuden udbredt tradition for at indsende en række andre isolater til typebestemmelse, bl.a. Salmonella og Neisseria sp.

Lovmæssigt grundlag

Det lovmæssige grundlag for denne overvågning er:

 

Sidst redigeret 15. september 2011