Multiresistente bakterier

Der er i de seneste år set en stigning i antallet af patienter, der får infektioner med multiresistente bakterier som VRE (vancomycin-resistente enterokokker) og CPE (carbapenemase-producerende enterobakterier) på de danske hospitaler.

Vancomycin-resistente enterokokker

VRE (vancomycin-resistente enterokokker) er enterokok-bakterier, som er resistente over for antibiotika af typen vancomycin. Indtil 2009, var der under 50 infektioner om året med VRE. Derefter er antallet steget.

Læs mere i "Viden om vancomycin-resistente enterokokker".

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Forekomsten af infektioner med carbapenemase-producerende organismer (CPO) er steget over de senere år i Danmark. De er ofte så resistente, at der kun er få eller ingen antibiotika, der kan behandle infektioner med disse bakterier.

Læs mere i "Viden om carbapenemase-producerende organismer".

Sidst redigeret 12. september 2018