Infektionshygiejniske retningslinjer for Clostridium difficile

Baggrund

Clostridium difficile er en anaerob sporedannende bakterie, der kan overleve i månedsvis i hospitalsmiljøet efter en patient med diarré forårsaget af Clostridium difficile. I de senere år har der været udbrud med særlig hypervirulente typer og især en type af Clostridium difficile (ribotype 027) har givet anledning til store udbrud på hospitaler i Danmark.

Infektionshygiejniske retningslinjer

Smitte sker fortrinsvis via direkte og indirekte kontakt samt fækal-oralt. Håndhygiejne er derfor den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af smittespredning.
Da sporerne er meget modstandsdygtige og ikke følsomme for alkohol, er hånddesinfektion ikke tilstrækkeligt. Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion skal derfor foretages efter hver forurening, og inden stuen forlades.

De generelle infektionshygiejniske retningslinjer skal altid overholdes, se NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren.

Herudover anvendes supplerende infektionshygiejniske retningslinjer som beskrevet i NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand, afsnit 5.3.1 s. 44-46.

Læs mere

EPI-NYT uge 18, 2010, uge 7/8, 2012, uge 10 2015, uge 20 2016.
CEI-NYT nr. 125 maj 2013, nr. 130 december 2014, nr. 132 april 2015.
Anvendelse af desinfektionsmidler ved infektioner med Clostridium difficile, august 2009. (Bilag VI)

Sidst redigeret 30. maj 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751