Overvågning af infektioner

Overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren er en vigtig del af et infektionskontrolprogram. Overvågning kan i sig selv medvirke til at forebygge infektioner, se SENIC-studiet, bl.a. fordi overvågningen i sig selv skaber opmærksomhed om infektionerne og forebyggende tiltag.

Formålet med overvågning er derudover

  • at opdage eventuelle udbrud
  • at identificere behov for intervention
  • at måle effekt af intervention
  • en del af en generel overvågning af kvalitet
  • at vurdere økonomiske konsekvenser af infektionerne

Aktuel overvågning i Danmark

Siden marts 2015 udføres en automatisk incidens overvågning af udvalgte hospitalserhvervede infektioner (bakteriæmi og Clostridium difficile). Overvågningen er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt regionernes medicinmoduler. Overvågningen kaldes Hospital Acquired Infections dataBAsen (HAIBA), og du kan læse mere på esundhed.dk/HAIBA - Infektioner erhvervet på sygehuse.

 HAIBASe HAIBA Årsrapport 2017 

Derudover foregår der en lovpligtig anmeldelse af udvalgte infektioner og laboratorieovervågning af særlige mikroorganismer. Dette dækker dog kun en del af de infektioner, patienter pådrager sig i sundhedssektoren.

Sidst redigeret 23. maj 2018

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751