NIR forebyggelse af urinvejsinfektion

Er nu udkommet og ligger til fri download!

Dette er første udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut i samarbejde med faglige specialister inden for det urologiske område og de lokale infektionshygiejniske enheder. NIR for forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler henvender sig primært til de lokale Infektionshygiejniske Enheder (IHE), øvrige infektionshygiejniske eksperter og sundhedspersonale, der arbejder med infektionshygiejniske problemstillinger. Publikationen er rettet mod hele sundhedssektoren. Den primære målgruppe er sundhedsfagligt personale på hospitaler og sygehuse, men andet personale kan være målgrupper for enkelte afsnit. Publikationen henvender sig også til primærsektoren – således også til praktiserende læger, speciallæger, hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker, sundhedspersonale på plejehjem, plejeboliger og lignende institutioner.

Forside NIR UVI 1 udg 2014Det overordnede formål med NIR for forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler er at forebygge urinvejsinfektion ved anvendelse af urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler.

Retningslinjen indeholder et indledende kapitel med afsnit om epidemiologi, definitioner med forkortelser, klassifikation af UVI, patogenese, mikrobiologi, risikofaktorer og komplikationer, og et kapitel med anbefalinger til forebyggelse af urinvejsinfektion ved urinvejskatetre og inkontinenshjælpemidler, samt referenceliste. I bilag beskrives eksempler på vejledninger vedrørende urinvejskatetre og inkontinenshjælpemidler, samt forslag til auditeringsskema.

NIR for forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler er udarbejdet på baggrund af den internationale litteratur og eksisterende nationale og internationale guidelines på det urologiske og infektionshygiejniske område. Indholdet af NIR for forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler er på samme niveau som DS 2451 – 6. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler. NIR for forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler ligger fri til download og er frit tilgængelig og direkte anvendelig for alle interesserede.
God fornøjelse.

NIR

NIR indholdsboks blank

Samlet oversigt over nuværende og kommende udgivelser