Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alt materiale og information på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside www.ssi.dk. Ved at gå ind på ssi.dk og dennes subsites accepterer du ansvarsfraskrivelsen.

SSI har med dette netsted et ønske om at lette offentlighedens adgang til information om SSI og at formidle viden inden for forskning, forebyggelse og bekæmpelse af medfødte lidelser.

Oplysningerne på hjemmesiden er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed. Vi bestræber os på, at oplysningerne er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet. SSI fraskriver sig ethvert ansvar for skader direkte eller indirekte forårsaget af råd og informationer givet på SSI's hjemmeside, og understreger, at råd og informationer på hjemmesiden på ingen måde kan erstatte egentlig lægelig rådgivning, diagnose og behandling.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse eller at udelukke SSI's ansvar på en måde der strider mod dansk ret.

Sidst redigeret 5. oktober 2017