PDF-ikonPrintikon

Lovgrundlag

Statens Serum Institut's (SSI) hovedopgaver er fastlagt i Sundhedslovens § 222.

Af sundhedsloven fremgår det bl.a., at:

  • SSI er et Institut under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. 
  • SSI er landets centrallaboratorium, for så vidt angår diagnostiske analyser, herunder referencefunktioner. 
  • SSI sikrer forsyning af vacciner, herunder vacciner til børnevaccinationsprogrammet, og beredskabsprodukter gennem fremstilling eller fremskaffelse. 
  • SSI indgår i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme og biologisk terrorisme. 
  • SSI driver videnskabelig forskning og yder rådgivning og bistand på områder, der vedrører Instituttets opgaver.
Sidst redigeret 5. oktober 2017

Relateret link