Danmarks Nationale Biobank

Formålet med Danmarks Nationale Biobank på Statens Serum institut er at styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde.

En af verdens største

Danmarks Nationale Biobank er en af verdens største biobanker og en - også internationalt set - helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Med Danmarks Nationale Biobank er der skabt mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i de mange biologiske prøver, som den danske sundhedssektor har indsamlet. Forskere kan her få et unikt overblik over og adgang til mere end 20 millioner biologiske prøver i eksisterende såvel som fremtidige samlinger af prøver. Nogle af prøverne opbevares på SSI, mens andre opbevares i andre biobanker rundt om i landet.

Biobankens tre søjler

Danmarks Nationale Biobank er et trestrenget projekt, der består af henholdsvis et nationalt biobankregister, en fysisk biobank og et koordinerende center.

Det Nationale Biobankregister

Det Nationale Biobanksregister indeholder detaljeret information om hvilke prøver, der er til rådighed både i det danske sundhedsvæsen, på SSI og i andre af landet største forskningsbiobanker, herunder Patobank (sammenslutningen af alle patologiske afdelinger), Kræftens Bekæmpelses ‘Kost, kræft og helbred’-biobank, de kliniske Kræftbiobanker og Region Hovedstadens Biobank (herunder Rigshospitalets DNA bank).

En stor biobank på SSI

Danmarks Nationale Biobank indeholder de prøver, der indsendes til SSI dagligt, samt store samlinger af prøver, som SSI har gemt i mange år. Disse omfatter i dag mere end 8 millioner prøver. Ud over prøvemodtagelse, opbevaring og udlevering, har biobanken tilknyttet udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre mulighederme for at udtrække værdifuld information fra biologisk materiale.

Nitrogenrum i Den Nationale Biobank

I biobankens nitrogenrum er der plads til 30 nitrogentanke, som hver kan indeholde 225.000 prøver. Prøverne lagres ved -196 grader.

Det Koordinerende Center

Det Koordinerende Center koordinerer opbygningen af biobankregisteret og den nationale biobank og står for den daglige varetagelse af funktionerne i disse. Centeret tilbyder ekspertise i håndtering og behandling af det biologiske materiale og rådgiver og assisterer forskere i spørgsmål, der relaterer sig til brugen af det Nationale Biobank Register og Biobanken.Projekter, der efter vurdering i det Videnskabsetiske Komitésystem og Datatilsynet findes egnede, har mulighed for at koble biologisk materiale fra et individ sammen med den store mængde yderligere information, der findes i de nationale registre inden for fx sundhedsområdet. Det Koordinerende Center har direkte online adgang til disse mange registre.

Et attraktivt analyse- og forskningsmiljø

Danmarks Nationale Biobank er et sted, hvor der oparbejdes med know-how i modtagelse, opbevaring og udlevering af biologiske prøver til forskerne. Samtidig erhverves der specialistkundskaber vedrørende udtræk af information fra biologisk prøver, som kan bruges i en rådgivende rolle i forhold til andre biobanker.

Der er ydermere et stærkt analysemiljø bestående af biostatistikere og bioinformatikere, som har online adgang til nationale registre, så biologisk information kan kobles med registerdata in-house.

Biobanken skaber også rammerne for et aktivt forskningsmiljø, hvor der fx arbejdes med at udvikle og optimere metoder til udtrækning af biologisk information fra prøver.

Offentligt/privat samarbejde

Danmarks Nationale Biobank er blevet til i et samarbejde mellem det offentlige og private med Novo Nordisk Fonden, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Lundbeckfonden som investorer.

Danmarks Nationale Biobank er skabt i samarbejde med sygehuse, universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner, der indsamler eller benytter biologisk materiale.

Sidst redigeret 22. august 2017