Kvalitetssikring af SSI's undersøgelser

Troværdighed og faglighed er essentielt for SSI's arbejde. Det er derfor helt afgørende, at der ikke kan herske tvivl om korrektheden af undersøgelser og resultater fra SSI. Derfor sætter SSI høje krav til kvalitetskontrol af vores metoder og at laboratorierne er under løbende kontrol.

Danak logo

Mange af de diagnostiske undersøgelser, som udføres på SSI, er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 17025. Akkrediteringsstatus for den enkelte analyse fremgår af Diagnostisk Håndbog på www.ssi.dk samt af nedstående liste over akkrediterede undersøgelser.  

Hvad betyder en akkreditering

SSI's prøvelaboratorier bliver løbende bedømt af eksterne tekniske eksperter i henhold til internationalt anerkendte standarder og har demonstreret kompetence og upartiskhed.

Ved at akkreditere undersøgelserne, giver vi brugerne mulighed for at foretage et valg – og ikke en satsning – mellem de organisationer, der kan dokumentere deres kompetencer. SSI kan dokumentere over for sine brugere, at vi lever op til kravene i internationale standarder.

Hvordan foregår det praktisk

Kvalitetssikringen betyder også, at undersøgelserne udføres standardiseret, uafhængigt af personale og tid, at analyseudstyr valideres/kalibreres regelmæssigt, og at der er etableret målsætninger for den service, som ydes til brugerne.

Som led i kvalitetssikringen registrerer SSI alle reklamationer og klager samt udarbejder afvigelsesrapporter for de akkrediterede områder. De akkrediterede afdelinger modtager jævnligt tilsynsbesøg af fagligt kompetente assessorer, der konstaterer eventuelle afvigelser med krav om udbedring. SSI opretholder et stort internt audit team, der løbende holder interne audits på tværs af afdelingerne.

Kvalitet skilt

Akkrediterede undersøgelser

Kontakt

Biobank og Biomarkører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Henvisninger

Gratis porto via returpakkelabels ophører

Statens Serum Institut har indført en ny transportordning til patientprøver fra den 18. juni 2018. 

Læs mere om transportordningen her