PDF-ikonPrintikon

Cortisol (serum eller urin) (R-nr. 502)

Indikation

Formodning om/behandlingskontrol ved binyrebarkinsufficiens, hypercorticisme, binyrebarkhyperplasi, endogen depression.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL (med oplyst prøvetagningstidspunkt)
  • Urin 5 mL (fra velblandet døgnurin med oplyst døgnvolumen)

Serum: Tidspunktet og omstændighederne har stor betydning. Koncentrationen af cortisol i serum veksler langsomt gennem døgnet med laveste værdier ved midnat og højeste værdier om formiddagen , men desuden veksler den hurtigt og stærkt ved fysiske og psykiske belastninger. Til bestemmelse af døgnkurve foreslås prøvetagning kl. 07, 13, 19 og 01.

Urin: Koncentrationen i den producerede urin veksler parallelt med koncentrationen af frit cortisol i plasma. Koncentrationen i døgnurin afspejler summen af døgnets skiftende koncentrationer i plasma.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 5 "Klinisk biokemi" (grøn kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

nmol/L.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Serum: Koncentrationer inden for referenceområderne kan forekomme ved binyrebarkinsufficiens og ved hypercorticisme. Høje værdier forekommer hos personer uden binyrebarklidelse ved fysiske anstrengelser, traumer, operative indgreb, psykiske påvirkninger og febrile sygdomme. Sikkert forhøjet værdi udelukker akut binyrebarkinsufficiens. Ophævet døgnvariation tyder på hypercorticisme.

Fund ved kort ACTH stimulationstest: Værdi: < 550 nmol/L 30 minutter efter injektionen påviser binyrebarkinsufficiens, primær eller sekundær. 

Fund ved lang ACTH stimulationstest: Ingen stigning tyder på primær binyrebarkinsufficiens. En gradvis stigning tyder på sekundær binyrebarkinsufficiens. 

Fund ved kort suppressionstest med dexametason (DXM): Værdi < 50 nmol/L påviser normal suppressibilitet og udelukker Cushings syndrom. Delvis eller manglende suppressibilitet ses ved Cushings syndrom, men også ved alkoholmisbrug, stærkt aktive psykiske sygdomme og behandling med bla. østrogener.

Døgnurin: Forhøjet mængde forekommer ved Cushings syndrom, men også ved andre tilstande fx. graviditet, feber, aktive psykiske sygdomme, alkoholisme, behandling med østrogen eller fenytoin.

Fund ved lang suppressionstest med DXM: Mængde lavt i normalområdet eller derunder viser normal funktion af hypothalamus-hypofyse-binyrebark. Manglende suppression forekommer ved Cushings syndrom, endogen depression og ved stress pga. feber, traumer og operationer.


Cortisol (serum eller urin)
Koncentration i serum Mængde i døgnurin
Kl. 07.00 200 - 800 nmol/L 80 - 350 nmol/døgn
Kl. 13.00 100 - 800 nmol/L
Kl. 19.00 50 - 600 nmol/L
Kl. 01.00 20 - 400 nmol/L

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Undersøgelsens princip

Søjlekromatografi efterfulgt af tandem massespektrometri.

Bestillingskode

NPU01786 Pt(U)—Cortisol; stofhast. = ? nmol/d
NPU01787 P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L

Svarkode

NPU01786 Pt(U)—Cortisol; stofhast. = ? nmol/d
NPU01787 P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Medfødte Sygdomme
Hormonlaboratoriet

Tlf.: 3268 8600
Fax: 3268 3878


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT