PDF-ikonPrintikon

Androgenstatus (serum) (R-nr. 501)

Indikation

Forstyrrelser i androgen metabolismen.

Hos kvinder: Hirsutisme eller andre tegn på virilisering, menstruationsforstyrrelse, infertilitet, amenoré. Polycystisk ovariesyndrom (PCO), især hos overvægtige kvinder.
Hos mænd: Hypogonadisme.
Hos børn: Pubertas præcox, pubertas tarda.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Serum 2 mL
  • Blod uden tilsætning 6 mL

De stofkoncentrationer som måles, udviser kun små døgnsvingninger, men prøven bør tages om formiddagen. Prøver taget midtcyklus samtidig med indtrådt ovulation vil for testosteron og androstendion kunne vise koncentrationer, der er 1,5 - 2 gange højere end i den øvrige del af cyklus. 17-hydroxyprogesteron koncentrationen varierer også i cyklus, se normalområdet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 5 "Klinisk biokemi" (grøn kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

nmol/L.

Svartid

Skriftligt svar afsendes sædvanligvis 2 - 4 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hos kvinder ses forhøjede androgenværdier ofte ved hirsutisme, andre tegn på virilisering, menstruationsforstyrrelse og infertilitet.

De hyppigste årsager er følgende 4 sygdomme: Polycystiske ovarier, binyrebarkhyperplasi, androgenproducerende ovarietumor og androgenproducerende binyrebarktumor. De 2 førstnævnte sygdomme er forholdsvis almindelige, de 2 sidstnævnte er sjældne. For at skelne mellem ovariernes og binyrebarkens bidrag til den øgede androgenproduktion er det ofte nødvendigt at supplere med en dexametason (DXM) test. Princippet er, at man ved en passende indgift af DXM helt kan blokere den centralt styrede binyrebarkfunktion. Til opnåelse af en sikker blokering af binyrebarken anbefales DXM peroralt i en dosis på ½ mg 4 gange daglig i mindst 6 dage. Prøve til androgenstatus tages lige før behandlingen starter og igen på den sidste behandlingsdag. De karakteristiske ændringer ved de 4 nævnte sygdomme er følgende.

Polycystisk ovariesyndrom: Frit T er let til moderat forhøjet. 4-AD er moderat forhøjet. 17-hydroxyprogesteron og DHAS er normal eller ganske let forhøjet. DXM testen giver normal suppression af DHAS, men kun et lille fald i frit T og 4-AD, som fortsat ligger over normalområdet.

Binyrebarkhyperplasi/AGS: Frit T og 4-AD er let til moderat forhøjet. 17-hydroxyprogesteron og DHAS er moderat forhøjet. DXM testen supprimerer både frit T, 4-AD, 17-hydroxyprogesteron og DHAS til normalområdet. Ved mistanke om 21-hydroxylase mangel kan stimulationstest af binyrebarken med Synacthen være indiceret. Stærk forhøjet koncentration af 17-hydroxyprogesteron i området 30 nmol/l en time efter i.v. indgift af Synacten indikerer 21-hydroxylase defekt (Reproductive Endocrinology 5th Edition).

Androgenproducerende ovarietumor: Frit T er stærkt forhøjet, dvs. til værdier der er mindst 5 gange så høje som den øverste normalgrænse. 4-AD er moderat forhøjet. DHAS er normal. DXM testen giver normal suppression af DHAS, men intet fald i frit T og kun et lille fald i 4-AD. Androgenproducerende binyrebarktumor: Frit T er moderat til stærkt forhøjet. 4-AD er moderat forhøjet. DHAS er stærkt forhøjet, dvs. til værdier der er ≥ 3 gange så høje som den øverste normalgrænse. DXM testen giver intet sikkert.

Børn før puberteten har normalt testosteron og androstendion niveauer der ligger under normalområdet for voksne.


Seksualhormon-bindende globulin
Persongruppe Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 83 nmol/L 41 - 170 nmol/L
Kvinder efter menopausen 100 nmol/L 46 - 240 nmol/L
Piger 9 - 11 år 120 nmol/l 55 - 260 nmol/L
Drenge 9 - 11 år 150 nmol/L 77 - 280 nmol/L
Mænd 20 - 50 år 43 nmol/L 24 - 77 nmol/L
Mænd 50 - 70 år 68 nmol/L 32 - 140 nmol/L
<><>
Testosteron (total)
Persongruppe Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 1.0 nmol/L 0.55 - 1.8 nmol/L
Kvinder efter menopausen 0.94 nmol/L 0.52 - 1.7 nmol/L
Piger 9 - 11 år 0.35 nmol/L 0.11 - 1.1 nmol/L
Drenge 9 - 11 år 0.27 nmol/L 0.09 - 0.80 nmol/L
Mænd 20 - 50 år 16.8 nmol/L 10.3 - 27.4 nmol/L
Mænd 50 - 70 år 14.6 nmol/L 8.4 - 25.4 nmol/L

Ikke proteinbundet(frit) testosteron
Persongruppe Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 0.014 nmol/L 0.006 - 0.034 nmol/L
Kvinder efter menopausen 0.009 nmol/L 0.005 - 0.019 nmol/L
Piger 9 - 11 år 0.003 nmol/L 0.0008 - 0.013 nmol/L
Drenge 9 - 11 år 0.002 nmol/L 0.0007 - 0.006 nmol/L
Mænd 20 - 50 år 0.4 nmol/L 0.24 - 0.69 nmol/L
Mænd 50 - 70 år 0.32 nmol/L 0.17 - 0.59 nmol/L

Androstendion
Persongruppe Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 4.7 nmol/L 2.4 - 8.9 nmol/L
Kvinder efter menopausen 2.2 nmol/L 0.80 - 4.8 nmol/L
Piger 9 - 11 år 1.6 nmol/L 0.77 - 4.3 nmol/L
Drenge 9 - 11 år 1.2 nmol/L 0.55 - 2.4 nmol/L
Mænd 20 - 50 år 3.5 nmol/L 1.7 - 6.9 nmol/L
Mænd 50 - 70 år 3.2 nmol/L 1.6 - 6.5 nmol/L

Dehydroepiandrosteronsulfat (DHAS)
Persongruppe Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 4500 nmol/L 1200 - 9500 nmol/L
Kvinder efter menopausen 2300 nmol/L 500 - 4500 nmol/L
Piger 9 - 11 år 1000 nmol/L 270 - 3000 nmol/L
Drenge 9 - 11 år 1200 nmol/L 260 - 3900 nmol/L
Mænd 20 - 40 år 7000 nmol/L 3000 - 12000 nmol/L
Mænd 40 - 60 år 3200 nmol/L 1000 - 10000 nmol/L
Mænd 60 - 70 år 2200 nmol/L 700 - 7000 nmol/L

17-hydroxyprogesteron
Persongruppe Normalområde
Børn født præmaturt < 30 nmol/L
Børn født til termin, 1. leve måned < 19 nmol/L
Børn 6 måner - pubertet < 4 nmol/L
Kvinder i follikulærfasen < 3 nmol/L
Kvinder i lutealfasen < 10 nmol/L
Kvinder efter menopause < 2 nmol/L
Mænd < 8 nmol/L

 

Bemærkning

Det kan være indiceret at bestemme DHA, 11-DOC, LH, Cortisol, FSH, PRL, dihydrotestosteron eller østrogenstatus sammen med androgenstatus.

Måleområde og måleusikkerhed

Androgenstatus Måleområde Måleusikkerhed
4AD 0,3 - 100 nmol/L < 30 % over 0,5 nmol/L
< 40 % under 0,5 nmol/L
DHAS 35 - 15000 nmol/L < 30 % over 0,5 nmol/L
< 40 % under 0,5 nmol/L
17 OH prog. 0,4 - 100 nmol/L < 30 % over 0,5 nmol/L
< 40 % under 0,5 nmol/L
SHBG 0,1 - 250 nmol/L ≤ 25 %
Testosteron 0,1 - 100 nmol/L < 30 % over 0,5 nmol/L
< 40 % under 0,5 nmol/L
Testosteron, frit NA

Den ekspanderet usikkerhed, hvor k=2.

Undersøgelsens princip

Testosteron, androstendion, 17-hydroxyprogesteron og dehydroepiandrosteronsulfat ekstraheres fra serum med on-line ekstraktion og bestemmes med søjle-kromatografi efterfulgt af tandem massespektrometri. Herved elimineres matrix effekt og interferens fra andre steroider. Princippet betegnes som ”Gold Standard” og analyserne er præcise og akkurate også i lave koncentrationsområder (J Clin Endocrinol Metab 2004, 89:534-543, Clin Chem 2009, 55:1061-1066). Resultaterne er direkte sammenlignelige med resultater fra andre laboratorier hvor der anvendes samme princip. Seksualhormon-bindende globulin bestemmes ved en immunfluorimetrisk metode. Frit (ikke proteinbundet) testosteron beregnes ud fra testosteron og det seksualhormon-bindende globulin.

Testosteron: Målt er frit + proteinbundet, men ikke konjugeret testosteron i serum. Frit testosteron: Det som ikke er bundet til SHBG og albumin.

Bestillingskode

NPU12019 P—Androgen; egenskabsart(liste)

Svarkode

NPU01253 P—Androstendion; stofk. = ? nmol/L
NPU02460 P—17-Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L
NPU03419 P—Sexualhormonbindende globulin; stofk. = ? nmol/L
NPU03543 P—Testosteron; stofk. = ? nmol/L
NPU03549 P—Testosteron(frit); stofk. = ? nmol/L
NPU14568 P—Dehydroepiandrosteronsulfat; stofk. = ? nmol/L

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Medfødte Sygdomme
Hormonlaboratoriet

Tlf.: 3268 8600
Fax: 3268 3878


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT