Hud antistoffer (IgG) screening (R-nr. 4589)

Indikation

Mistanke om autoimmun hudsygdom:

Interepidermal

 • Pemfigus vulgaris
 • Pemfigus foliaceus
 • IgA pemfigus 
 • Paraneoplastisk pemfigus

Subepidermal 

 • Bulløs pemfigoid 
 • Pemphigoid gestationis 
 • Svangerskabspemfigoid 
 • Slimhindepemfigoid 
 • Lineær IgA dermatose 
 • Epidermolysis bullosa acquisita (EBA)
 • Dermatitis herpetiformis 
 • Anti-Laminin γ1/p200 pemfigoid

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Ét af følgende prøvematerialer: 

 • Fuldblod (5 mL)
 • Serum (2 mL) 
 • Plasma (EDTA, citrat, heparin) (5 mL)

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Svar

Prøver fortyndet 1:10 testes for antistoffer rettet imod hudens:

 • Intercellulære proteiner imellem keratinocytter i epidermis 
 • Basalmembran imellem epidermis og dermis
 • Basalmembran ”overside” (lamina lucida) 
 • Basalmembran ”underside” (lamina densa og –reticular) 
 • Overgangsepitel (urotel)

Antistof-koncentrationer angives på en semi-kvantitativ skala: Negativ, gråzone, svag-, middel- eller stærk positiv.

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Antistoffer mod keratinocytters intercellulære substans forekommer hos næsten alle patienter med aktiv pemfigus vulgaris og pemfigus foliaceus.

Antistoffer mod hudens basalmembran forekommer hos 960 - 70 % af patienter med aktiv bulløs pemfigoid.

Hos 80 - 90 % af patienter med paraneoplastiks pemfigus findes ofte antistoffer rettet imod hudens overgangsepitel (urotel) plakiner (urothelium-Ab og/eller envoplakin-Ab) og sygdommen er associeret med underliggende neoplasi – i 2/3 af tilfældende non-Hodgins lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi.

Paraneoplastisk pemfigus kan opstå forud for manifestationen af den maligne tilstand. Derfor bør mistanke om paraneoplastisk pemfigus altid følges op med udredning for maligne tilstande.

Ved påvisning af hud-antistoffer ved semi-kvantitativ immunfluorescens-screening anbefales yderligere undersøgelse med det specifikke og kvantitative hud-antistof ELISA-panel (R-4508).

Bemærkning

Udredning for dermatitis herpetiformis tilbydes ved undersøgelse for epidermal transglutaminase 3 antistof (IgA) (R-nr. 4401).

Litteraturhenvisninger:

 • Baum S. et al, 2014. Autoimmun Rev. Diagnosis and classification of autoimmune blistering diseases.
 • Schmidt E. and Zillikens D., 2011.Dtsch Arztebl Int. The diagnosis and treatment of autoimmune blistering skin diseases.
 • Probst C. et al., 2009. Clin Chim Acta. Development of ELISA for the specific determination of autoantibodies against envoplakin and periplakin in paraneoplastic pemphigus.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleusikkerheden skønnes at være maksimalt ét trin på bedømmelses-skalaen.

Undersøgelsens princip

Indirekte immunfluorescens med vævssnit af spiserør - og ”salt split skin” fra abe, samt urinblære fra rotte som antigen.

Bestillingskode

NPU26863 P—Hud-antistof; arb.k.(liste)

Svarkode

NPU26861 P—Hudbasalmembran-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU54674 P—Hudbasalmembran-antistof(l. densa og reticular; IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU54675 P—Hudbasalmembran-antistof(lamina lucida; IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU26862 P—Intercellulær substans-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU54677 P—Urothelium-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Sidst redigeret 30. juni 2016

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00