ANA, pakke 2 (R-nr. 4305)

Indikation

Udredning af mixed connective tissue disease (MCTD), systemisk lupus erythematosus (SLE), lupus erythematosus disseminatus, Sjögrens Syndrom, progressiv systemisk sklerose, polymyositis, dermatomyositis, overlap syndrome, begrænset form for systemisk sklerose (CREST syndrom), primær biliær cirrose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL
  • EDTA min 2 mL
  • Citrat min 2 mL
  • Heparin plasma min 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning eller glas med EDTA og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svar angives for de enkelte antigener som negativ, gråzone, svag positiv, middel positiv eller stærk positiv.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Undersøgelsen foretages en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat for følgende antigener har følgende procentvise forekomst ved de nævnte sygdomme.
U1-nRNP/Sm (Uridine 1-low-molecular-weight ribonuclear protein, nRNP): 95 - 100 % Sharp syndrom, 15 - 40 % SLE, 2 - 12 % systemisk sklerose, 12 - 1 6 % Poly-/dermatomyositis.
Sm (Smith antigen) 5 - 40 % SLE. 
60 kDa Ro Protein-Ab(IgG) (Soluble substance A, Sjögrens syndrom A eller Robert antigen): 40 - 95 % Sjögrens syndrom, 20 - 60 % SLE, 95 - 100 % neonatal LE.
Ro-52: Antistoffer mod Ro-52 er ikke sygdomspecifikke og kan detekteres i prøver fra patienter med myositis, sklerodermi og andre reumatiske sygdomme.
SS-B (La) (Soluble substance B, Sjögrens syndrom B eller Lane antigen): 40 - 95 % Sjögrens syndrom, 10 - 20 % SLE, 75 % neonatal LE.
Scl-70 (DNA topoisomerase I): 25 - 75 % systemisk sklerose, 40 - 65 % diffus systemisk sklerose, 5 - 15 % begrænset systemisk sklerose.
PM-Scl: 10 - 20 % systemisk sklerose inklusiv overlap syndrom, 18 % polymyositis/systemisk sklerose overlap syndrom, 10 % systemisk sklerose (anti-PM-Scl75 positiv), 7 % systemisk sklerose (anti-PM-Scl100 positiv).
Jo-1 (histidyl tRNA synthetase): 25 - 35 % Polymyosistis/dermatomyositis.
Centromerer (CENP A, B, C og D): 80 - 95 % begrænset systemisk sklerose, 8 % diffus systemisk sklerose, 10 - 30 % primær biliær cirrose.
PCNA (Proliferating cell nuclear antigen): 3 % SLE.
dsDNA (Dobbeltstrenget DNA): 40 - 90 % SLE.
Nucleosomer: 40 - 70 % SLE.
Histoner (H1, H2A, H2B, H3 og H4): 95-100% medikamentelt lupus erythematosus syndrom, 50 % SLE, 15 - 50 % Reumatoid artrit (RA).
rRNP (ribosomal P-protein, P0, P1 og P2): 10 % SLE.
Mitokondrier (AMA-M2): > 90 % primær biliær cirrose.

50 raske bloddonorer testede negativt mod alle antigener.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: nRNP: 100 % i forhold til ELISA for MCTD. n=22.
Sm: 100 % i forhold til ELISA for SLE. n=45.
60 kDa Ro Protein-Ab(IgG): 100 % i forhold til ELISA for Sjögrens syndrom. n=14.
Ro-52: 100 % i forhold til western blotting for SLE og Sjögrens syndrom. n=103 (SLE n=23, Sjögrens syndrom n=77, neonatal LE n=3).
SS-B: 100 % i forhold til ELISA for Sjögrens syndrom. n=14.
Scl-70: 100 % i forhold til ELISA for sklerodermi. n=18.
PM-Scl: 70 % i forhold til IIF (indirekte immunfluorescens) for polymyositis. n=20.
Jo-1: 100 % i forhold til ELISA for myositis. n=5.
CENP B: 95 % i forhold til IIF for sklerodermi. n=20.
PCNA: 65 % i forhold til IIF for cyclin-I-positive sera (SLE). n=20.
dsDNA: 94 % i forhold til ELISA for SLE. n=36.
Nucleosomer: 97 % i forhold til ELISA for SLE. n=34.
Histoner: 79 % i forhold til ELISA for SLE. n=41.
rRNP: 82 % i forhold til ELISA for SLE. n=49.
AMA-M2: 100 % i forhold til ELISA for primær biliær cirrose. n=36.

Specificitet: nRNP: 96 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14, sklerodermi n=18 og polymyositis n=25).
Sm: 100 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14, sklerodermi n=18 og polymyositis n=25).
60 kDa Ro Protein-Ab(IgG): 95 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (sklerodermi n=18 og MCTD n=22).
Ro-52: 35 % for sklerodermi. Se iøvrigt tolkning.
SS-B: 97 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (sklerodermi n=18 og MCTD n=22).
Scl-70: 100 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14, myositis n=25 og MCTD n=22).
PM-Scl: 99 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14, sklerodermi n=18 og MCTD n=22).
Jo-1: 99 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14, sklerodermi n=18 og MCTD n=22).
CENP B: 97 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14, myositis n=25 og MCTD n=22).
PCNA: 99 % for cyclin-I-negative sera i IIF for patienter med SLE. n=83.
dsDNA: 100 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14 og sklerodermi n=18).
Nucleosomer: 100 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14 og sklerodermi n=18).
Histoner: 97 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14 og sklerodermi n=18).
rRNP: 100 % for et panel af ikke-SLE reumatiske sygdomme (Sjögrens syndrom n=14 og sklerodermi n=18).
AMA-M2: 99 % for et panel af andre leversygdomme (autoimmun hepatitis n=28, toksisk leverskade n=38 og viral hepatitis B/C n=69).

Undersøgelsens princip

Line immunoblot mod 14 forskellige antigener. Undersøgelsen detekterer humane autoantistoffer af IgG-isotypen. Antigenerne er: nRNP/Sm, Sm, 60 kDa Ro Protein, Ro-52, SS-B (La), Scl-70 (DNA topoisomerase I), PM-Scl, Jo-1 (histidyl tRNA synthetase), Centromer (CENP B), PCNA (Proliferating cell nuclear antigen), dsDNA, Nucleosomer, Histoner, rRNP og Mitokondrier (AMA-M2).

Synonym

Anti-nukleære antistoffer, ANA-profil

Bestillingskode

NPU29713 P—Nucleært antigen-antistof(IgG); arb.k.(liste; proc.)

Svarkode

DNK35256 P—Systemisk sclerose og polymyositis markør-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU01518 P—Centromer-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU03254 P—Proliferating cell nuclear antigen-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU04172 P—DNA(dobbeltstrenget)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12560 P—Histon-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU12562 P—DNA topoisomerase 1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU12566 P—Lupus La protein-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU14511 P—Histidin--tRNA-ligase-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU18237 P—E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU18238 P—60 kDa SS-A/Ro ribonucleoprotein-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28403 P—Dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28423 P—Smith's-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28427 P—Nucleosom-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28572 P—60S acidic ribosomal protein (P0+P1+P2)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28573 P—Ribonucleoprotein U1(70 kDa+A+C)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Sidst redigeret 25. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00