Keratin antistof (IgG) (R-nr. 476)

Indikation

Formodning om reumatoid artritis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

Resultatet angives som en titer.
Titer: 10 - ≥ 1280 angiver et positivt resultat.
Titer: < 10 angiver et negativt resultat.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Titer ≥ 20 har nær 100 % specificitet for reumatoid artrit og en sensitivitet på ca. 35 %. Positiv hos ca. 80 % af patienter med IgM-RF positiv reumatoid artritis. Patienter med positiv AKA har en dårligere ledmæssig prognose end AKA negative patienter. AKA findes i reglen positiv meget tidligt i forløbet, af og til inden diagnosen reumatoid arthritis kan stilles.

Bemærkning

Undersøgelsen supplerer undersøgelsen for IgM-RF og IgG ANCA. Antigenet er nu påvist at være citrullin modificeret filaggrin. De såkaldte anti-perinukleære faktorer, der påvises ved IIF på mundhule epitelceller, krydsreagerer ekstensivt med oesophagus profilaggrin.

Klik her for at downloade diverse guides og kompendier

Måleområde og måleusikkerhed

Titertrinene 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 og 1280 anvendes. Usikkerhed: ± 1 titertrin.

Undersøgelsens princip

Indirekte immunfluorescens med snit af oesophagus fra rotte som antigen.

Synonym

Anti-keratin, Anti-keratin antistoffer, AKA, Anti-filaggrin

Bestillingskode

NPU16399 P—Keratin-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Svarkode

NPU16399 P—Keratin-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00