ANCA ved IBD (R-nr. 403)

Indikation

Mistanke om kronisk inflammatorisk tarmsygdom (inflammatory bowel disease, IBD), infektiøs eller medicin-udløst vaskulitis eller lupus syndrom.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 10 mL
  • Serum 5 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

Svaret angives som positivt, gråzone eller negativt.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

BPI-ANCA (Baktericidalt permeabilitets-øgende protein-ANCA) ses ved visse kroniske infektioner med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med kronisk bronkit eller cystisk fibrose samt ved reaktiv artrit, ulcerøs colit og systemiske vaskulit sygdomme. Leukocytelastase-ANCA ses især ved medikamentelt udløste sygdomsbilleder (vaskulit, lupus syndrom). Lactoferrin-ANCA ses ved rheumatoid vaskulit, colitis ulcerosa og Feltys´syndrom. Betydningen af Azurocidin-ANCA, Cathepsin G-ANCA og Lysozym-ANCA er mere uvis men ses ved IBD.

Resultater i gråzone anbefales gentaget.

Undersøgelsens princip

ELISA med oprensede antigener fra humane neutrophilocyter. Leukocytelastase-ANCA (IgG), Lactoferrin-ANCA (IgG), BPI-ANCA (IgG), Azurocidin-ANCA (IgG), Cathepsin G-ANCA (IgG), Lysozym-ANCA (IgG).

Synonym

Tidligere benævnt: ANCA panel.

Bestillingskode

SSI00403

Svarkode

NPU12576 P—Leukocytelastase-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12577 P—Lactoferrin-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU17670 P—Baktericidalt permeabilitets øgende protein-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28209 P—Lysozym-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28210 P—Azurocidin-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28211 P—Cathepsin G-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00