PDF-ikonPrintikon

Priser 2017

De diagnostiske ydelser omfatter udførelsen af selve analysen og udsendelse af analyseresultater med evt. fortolkning elektronisk eller pr. brev. Derudover omfatter ydelsen telefonisk, elektronisk eller skriftlig klinisk vejledning udført af specialister på området, såfremt rekvirerende læge/afdeling ønsker dette.

Priser på SSI's diagnostiske analyser

I venstre side er alle analyserne opdelt i emner - på samme måde som i Diagnostisk Håndbog. Ved at klikke på emnerne kan du se en tabel over analyserne indenfor emnet. Tabellerne indeholder analysenavn med link til Diagnostisk Håndbog, R-nr., artikelnummer og pris. Nederst i venstre side finder du tabeller over priser på andre af vores ydelser.

Få lavere priser på SSI’s diagnostiske ydelser!

Regionale kunder for de human-diagnostiske undersøgelser kan trække 12,2 % fra SSI’s listepris. Det kan de ifølge bekendtgørelsen om momsrefusionsordning, hvor kommuner og regioner kan trække indirekte moms og lønsumsafgift fra. Bekendtgørelsen er ændret således at reglerne for refusion nu også omfatter indkøb foretaget af praktiserende læger og speciallæger.

prislisten              Danske mønter

SSI’s prisliste for 2017 indeholder således nu 2 priser: den fakturerede listepris og nettoprisen for de regionale kunder efter at de har fratrukket 12,2% i momsrefusion.

Rent praktisk fungerer ordningen ved, at køber konterer de pågældende fakturaer fra SSI og får refunderet de 12,2 % af fakturabeløbet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Analyserne kan bestilles elektronisk via WebReq eller hospitalernes sendelister (i seneste revision af gældende MedCom standard). For rekvirenter der ikke har adgang til elektronisk bestilling modtager vi også papirblanketter. Læs eventuelt mere om rekvisition under praktiske oplysninger.

Hvis du har spørgsmål angående WebReq eller elektroniske sendelister kontakt via eller e-mail .

Sidst redigeret 16. januar 2017

Kontakt

Biobank og Biomarkører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT

OBS! Nye postregler fra 1. juli 2016

Diagnostiske prøver, der sendes med postvæsenet, skal fremover afleveres på et posthus.

Læs mere om de nye postregler...