Visningen af svar på Neonatal Screening ændres

De nye svar giver et hurtigere overblik og er nemmere at søge frem elektronisk.

På baggrund af henvendelser fra brugerne har vi lavet en række forbedringer i svaret på PKU prøverne:

  • Svarene registreres nu på barnets CPR-nummer og er derfor nemmere at søge frem.
  • Resultaterne for hver af de 17 sygdomme, der indgår i screeningen, fremgår tydeligt i svaret. Vi anvender nu betegnelserne NEGATIV/POSITIV/SUSPEKT.
    Ved POSITIV svar vil der som tidligere også tilgå særskilt svar til ansvarlig speciallæge indenfor relevante område. Ved SUSPEKT svar udføres supplerende undersøgelser af prøven, hvorefter vi afgiver et endeligt svar.

Husk: udover det svar der sendes til rekvirenten, kan sundhedsfaglige se svarene på Laboratoriesvarportalen og www.sundhed.dk, så snart de er klar.

Nyt neonatalscreeningssvar

Eksempel på hvordan de nye svar på Neonatal Screeningen ser ud

Sidst redigeret 2. januar 2017

Kontakt

Medfødte Sygdomme
Center for Neonatal Screening

Tlf.: 3268 3652
Fax: 3268 8265