CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 143 - Juni 2017

Der afholdes henholdsvis et auditor-kursus i infektionshygiejne og et epidemiologi-kursus med fokus på infektionshygiejne i efteråret 2017.

Auditor-kursus i infektionshygiejne

Kurset afholdes 20. -23 november (uge 47) på Statens Serum Institut. Kurset tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Deltagerne får indsigt i planlægning, opbygning, anvendelse samt praktisk brug af NIR og andre retningsgivende dokumenter inden for området.

Kurset indeholder lektioner med teori, gruppearbejde og praktiske øvelser i planlægning og gennemførelse af intern audit i sundhedssektoren. Lektionerne behandler emner som forbedringsarbejde, kvalitetsledelse, brug af infektionshygiejniske retningslinjer, risikostyring samt indsamling af infektionshygiejniske data, opfølgning og tilbagemelding. Kurset afsluttes med en eksamen.
Underviserne er en række fagspecialister inden for auditering samt medarbejdere fra CEI.
Program og pris for deltagelse kan ses på CEI’s hjemmeside: Auditor-kursus i infektionshygiejne. Tilmelding sker til senest 1. september 2017

Epidemiologi-kursus i infektionshygiejne

Kurset afholdes 24.-27. oktober 2017 (uge 43)  + opsamlingsdag mandag 13. november 2017. Kurset afholdes på Statens Serum Institut.

Kurset vil byde på teoretisk og praktisk undervisning indenfor infektionsepidemiologi, basal epidemiologi og håndtering af udbrud med infektionssygdomme. Der vil blive lagt vægt på praktiske øvelser og gruppearbejde.

Underviserne er en række fagspecialister fra Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

Program og pris for deltagelse kan ses på CEI’s hjemmeside: Epidemiologi og infektionshygiejne; et kursus for hygiejnesygeplejersker. Tilmelding sker til senest 1. september 2017.

Nye medarbejdere i CEI

Hygiejnesygeplejerske Anne-Marie (Mie) Andersen og sygeplejerske Mette Bar Ilan er ansat pr. 1. juni 2017. Mie og Mette vil indgå i udarbejdelse og revidering af National Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT