PDF-ikonPrintikon

2016

Markant øget risiko for urinrørsforsnævring hos omskårne

23. december 2016

Ny dansk forskning viser, at omskårne drenge og mænd har markant øget risiko for meatusstenose, som er den lægelige betegnelse for forsnævring af urinrørsåbningen. Meatusstenose har været kendt som komplikation til omskæring i over 100 år, men den nye danske undersøgelse er det første befolkningsstudie i verden, der vurderer risikoen flere år efter indgrebet.

Influenzavaccine under graviditeten gav ingen øget risiko for sygdom i barndommen

29. november 2016

Godt nyt for influenzavaccinerede gravide - børn af gravide, der blev vaccineret mod influenza i 2009 og 2010, har ikke været indlagt oftere end børn af uvaccinerede, viser nye, danske forskningsresultater.

Gennemgang af vaccinationsstudier i lavindkomstlande viser uspecifikke effekter af vacciner

21. november 2016

På baggrund af danske forskeres resultater iværksatte WHO en gennemgang af vaccinationsstudier, med henblik på at belyse de danske forskeres hypotese om, at vacciner udover deres sygdomsbeskyttende effekt også kan have såkaldte ”uspecifikke effekter” på immunsystemet, der kan have stor betydning for det overordnede helbred. Reviewet er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, og støtter de danske forskeres hypoteser.

Europæisk overblik over forekomst af særlig type resistente bakterier, CPE

18. november 2016

Et storstilet europæisk samarbejde har ført til, at man for første gang har et detaljeret overblik over udbredelsen af carbapenemase-producerende enterobakterier, CPE, i Europa. Resultaterne af kortlægningen, som Statens Serum Institut har deltaget i, er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Infectious Diseases.

Børn, der vaccineres efter anbefalingerne, har mindre risiko for indlæggelse med infektioner

14. november 2016

Ny forskning fra CVIVA viser, at danske børn, der har fået MFR vaccinen samtidig med Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib vaccinen oftere bliver indlagt efterfølgende på hospitalet med infektioner end danske børn, der får MFR-vaccinen separat, som det anbefales i børnevaccinationsprogrammet.

Ny viden om multiresistent bakteries evne til at smitte mellem patienter med cystisk fibrose

10. november 2016

En særlig mykobakterie, der især er alvorlig for patienter med cystisk fibrose, kan smitte direkte fra patient til patient via små partikler i luften eller indirekte via forurenede overflader. Hidtil har man ment, at patienterne kun blev smittet via fx støv og vand, hvor bakterien er til stede. Denne helt ny viden stammer fra et stort internationalt forskningsprojekt, som offentliggør resultaterne i det videnskabelige tidsskrift Science den 11. november 2016.

For få kvinder i Grønland bliver screenet for livmoderhalskræft

20. oktober 2016

Trods høj forekomst af livmoderhalskræft i Grønland har kun mellem 28 og 54 % af grønlandske kvinder fået foretaget en forebyggende undersøgelse i 15 år med screeningsprogram.

Diarrébakterie hyppig hos danske børn men forårsager ikke altid sygdom

13. oktober 2016

Hvert syvende barn i en undersøgelse af danske daginstitutionsbørn testede i løbet af et år positive for en type E. coli-bakterie, der kan være alvorlig for børn i lavindkomstlande og hjemvendte rejsende fra lavindkomstlande. Undersøgelsen, der blev foretaget af Statens Serum Institut viste, at kun få af de EAEC positive danske børn fik diarré.

Flere vaccinationer med levende vacciner mindsker dødelighed

7. oktober 2016

Dødeligheden er lavere blandt børn, der vaccineres flere gange med samme vaccine, viser en gennemgang af forskningsresultater fra studier i lavindkomstlande.

Babys gener har indflydelse på fødselsvægt og sygdomsrisiko senere i livet

29. september 2016

Genetiske forskelle kan være med til at forklare, hvorfor nogle børn fødes større eller mindre end andre. Det viser resultaterne fra et stort internationalt forskningsprojekt med deltagelse af forskere fra Statens Serum Institut, som netop er offentliggjort i Nature.

Forskningsnyt

Søg i Forskningsnyt: