2014

Ph.d.-forsvar om pneumokoksygdom i Grønland

2. januar 2015

Læge Johan Navne, Afd. for Epidemiologisk Forskning, forsvarer fredag d. 16. januar 2015 kl. 14:00 sin ph.d.-afhandling med titlen 'Epidemiology of Streptococcus pneumonia in Greenland. Colonization, Invasive Disease and Vaccine Impact'.

Nemt og billigt prøvemedium udfordrer influenzaovervågningen

22. december 2014

Et populært prøvetagningskit, der er udviklet til at teste for bakterier, bruges også i stort omfang til at diagnosticere virus og herunder influenza. Nu viser ny forskning, at mediet i kittet ødelægger mulighederne for at karakterisere virus nærmere, og det gør det fx svært at forberede næste års influenzavaccine.

Ny metode til at vurdere smittetrykket fra salmonella

22. december 2014

Risikoen for at blive smittet med salmonella er 10 gange højere i lande i Syd og Østeuropa end i de nordiske lande, viser beregninger med ny metode, udviklet af forskere fra Statens Serum Institut.

MFR-vaccinerede børn har mindre risiko for luftvejsvirus

26. november 2014

Danske børn, der har fulgt børnevaccinationsprogrammet - og har fået deres MFR-vaccination - har mindre risiko for at blive indlagt med et luftvejsvirus, RSV, viser ny forskning fra Statens Serum Institut.

Forskere fra Statens Serum Institut har afklaret hvorfor analyser for gigtfaktorer i blod kan give forkerte svar

26. november 2014

I et nyligt studie påviser forskere fra Statens Serum Institut, hvordan blodprøver fra gigtpatienter giver falsk positive resultater. Årsagen til dette er de såkaldte gigtfaktorer (reumafaktorer), der ”forvirrer” mange analyser og bringer forskningen på vildspor.

Børn af sultende gravide har større risiko for type 2 diabetes

21. november 2014

Mennesker, hvis mødre sultede, mens de var gravide, har stærkt øget risiko for type 2 diabetes som voksne. Det viser erfaringerne fra hungersituationer flere steder i verden, og forskning i disse erfaringer var et af temaerne, da Center For Føtal Programmering og Danish Diabetes Academy holdt internationalt forskningssymposium om Føtal Programmering i København.

Overraskende få dropper medicinsk ADHD-behandling

19. november 2014

Selvom det tidligere har været påvist, at mange brugere af ADHD-medicin ikke har positive effekter af medicinsk behandling mod ADHD, viser et nyt studie, at størstedelen af brugerne får fornyet den første recept og fortsætter den medicinske behandling.

Forskere fra Statens Serum Institut er nomineret til prisen ”Årets Danske Forskningsresultat 2014”

12. november 2014

Resultater om uspecifikke effekter af MFR-vaccinen har ført til nomineringen.

Fosterperioden har betydning for sundhed senere i livet

6. november 2014

Den 14. november 2014 arrangerer Center for Føtal Programmering i samarbejde med Danish Diabetes Academy et internationalt symposium, hvor fosterperiodens betydning for metabolismefunktionen er på dagsordenen. Internationale eksperter redegør for forskningsområdets resultater og udfordringer i Novo Nordisk Fondens lokaler i Hellerup.

Danske forskere bag gennembrud i forståelsen af genetikken bag feberkramper

26. oktober 2014

Feberkramper er en kendt bivirkning ved MFR-vaccination. Nu har SSI-forskere fundet frem til to regioner i genomet, hvor genvariationer har betydning for den øgede risiko. Samtidig har de fundet fire andre genregioner, med betydning for hvorfor andre børn får feberkramper – uafhængigt af MFR-vaccination.

Forskningsnyt

Søg i Forskningsnyt: