Hepatitis A og Tyfus kombineret vaccine

Inaktiveret vaccine mod hepatitis A og tyfus, kombineret.
Til injektion.

Produktresumé
ViaTIM

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A-virus og oprenset kapselpolysaccharid fra tyfusbakterier

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan gives fra og med 16 år til personer, der er i risiko for smitte med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A-virus, og som skal rejse til områder med mulighed for forekomst af tyfus. 

 

Vaccinationsdosis

Den anbefalede dosis til personer over 16 år er 1 ml. blandet vaccine.

Grundvaccination opnås med en enkelt dosis ViATIM. Ved udlandsrejse kan første vaccination gives frem til afrejsedagen, og derved opnås i praksis beskyttelse mod hepatitis A. Beskyttende niveau af antistoffer mod tyfus opnås ca. 14 dage efter vaccination.

For at opnå langtidsbeskyttelse mod infektion forårsaget af hepatitis A-virus skal yderligere en dosis (booster) med inaktiveret hepatitis A-vaccine indgives. ViATIM kan benyttes på følgende måde:

Til personer, som har modtaget en dosis ViATIM:
  • En dosis monovalent hepatitis A-vaccine bør gives inden for 36 måneder og helst mellem 6 til 12 måneder efter første dosis.
  • Hvis fortsat beskyttelse mod tyfus er påkrævet: En yderligere dosis ViATIM, forudsat at der er gået cirka 36 måneder siden indgivelse af første dosis
Til personer, som har modtaget en dosis monovalent hepatitis A-vaccine:
  • ViATIM kan anvendes som anden dosis (booster) hepatitis A-vaccine, hvis beskyttelse mod tyfus også er ønsket. Den bør gives inden for 36 måneder og helst mellem 6 og 12 måneder efter første dosis hepatitis A-vaccine
ViATIM leveres som en fyldt to-kammer-injektionssprøjte: 0,5 ml med suspension i kammeret nærmest stemplet og 0,5 ml opløsning i kammeret nærmest nålen. De to vaccinekomponenter må først blandes umiddelbart før injektionen.

Omrystes før blanding og igen lige før injektionen for at få en homogen, svagt uigennemsigtig, hvidlig suspension. Indholdet i de to kamre blandes ved langsomt at trykke stemplet frem. Den endelige volumen til injektion er 1 ml. For nærmere beskrivelse af hvorledes vaccinen blandes, se indlægsseddel.

Selvom det anbefalede interval mellem vaccinationerne er overskredet, begynder man aldrig forfra på en serie af vacciner hos personer med normalt fungerende immunforsvar. Man fortsætter blot med den næste dosis i serien.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut alvorlig febersygdom bør vaccinationen udskydes.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx neomycin)
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

ViATIM bør dog kun anvendes under graviditet efter en nøje vurdering af fordele og ulemper. Når der menes at være risiko for, at patienten kan blive smittet med enten hepatitis A eller tyfus, bør man anvende den monovalente vaccine.

Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, muskelsmerter, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter første vaccination sikres næsten 100% beskyttelse i fem år mod hepatitis A. Efter 2. vaccination opnås livsvarig beskyttelse hos immunkompetente personer.

Efter første vaccination opnås beskyttelse mod tyfus i 3 år.
Ved udlandsrejse kan første vaccination gives frem til afrejsedagen