Difteri-tetanus-kighoste-polio-hib-vaccine (DiTeKiPol/Act-Hib)

Vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og alvorlige infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b
Til injektion

Produktresumé
DiTeKiPol/Act-Hib

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder toksiner fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider), inaktiveret poliovirus samt kapselpolysaccharid fra Haemophilus influenzae type b.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen tilbydes alle raske børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Børn, der er påbegyndt vaccination med DiTeKiPol/Hib-vaccine fra AJ Vaccines A/S inden 18 marts 2019, bør så vidt muligt færdigvaccineres med denne. Det er forventningen, at SSI kan levere primærvacciner fra AJ Vaccines A/S til færdigvaccination af disse børn. Kun hvis der ikke er flere AJ-vacciner tilgængelige på tidspunktet for vaccination, hverken lokalt eller hos SSI, skal barnet færdigvaccineres med Pentavac som tredje dosis.

Barnet vaccineres normalt i første leveår. 

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved 3-, 5- og 12-måneders-alder og minimumsintervallet mellem første og anden injektion er 1 måned.

Vær opmærksom på, at vaccinen DiTeKiPol/Act-Hib består af to enheder, en fyldt injektionssprøjte og et hætteglas.
Hætteglasset indeholder frysetørret vaccine (pulver) mod Haemophilus influenzae type b (Act-HIB).
Den fyldte injektionssprøjte indeholder vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.
Indholdet i den fyldte injektionssprøjte skal blandes med den frysetørrede vaccine i hætteglasset. Efter omrystning, hvorved den frysetørrede vaccine rekonstitueres, trækkes hele blandingen op i injektionssprøjten, som herefter forsynes med en ny injektionsnål.
Herefter er den kombinerede vaccine klar til intramuskulær injektion.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

 

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom med høj feber bør vaccinationen udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse og let feber op til 380C giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Børn som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Børn med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.
Børn som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme, bør ikke vaccineres.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination varer beskyttelsen mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio frem til 5-års-alderen.