Vaccinerne

Hvorfor skal vaccinen gives hvert år?

Mængden af antistoffer mod influenza falder med tiden og vil ikke være tilstrækkelig til at beskytte i det efterfølgende år. Endvidere forandrer de forskellige influenzavirus sig genetisk, hvorved immuniteten fra en tidligere vaccination ikke nødvendigvis beskytter mod det ændrede virus.

På grund af denne forandring fremstilles der hvert år en ny vaccine, der svarer til de forventede virusstammer.

EPI-NYT informerer hvert år før influenza-sæsonens start om sammensætningen af årets vaccine mod influenza.

Læs mere om vaccination mod sæsoninfluenza under spørgsmål og svar