Influenzaovervågning

Sentinelovervågning

Overvågningen af influenza er baseret på indberetninger fra praktiserende læger og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem.

Formålet med sentinelovervågningen er:

  • at få kendskab til start- og sluttidspunkt samt omfanget af influenzaaktiviteten
  • tidligst muligt at isolere og karakterisere cirkulerende influenzavirus i befolkningen
  • at bidrage til den internationale influenzaovervågning

Overvågningen varetages af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Virologisk afdeling.

Data indgår i et europæisk overvågningsnetværk, European Influenza Surveillance Network (EISN), og rapporteres også til WHO.

Se mere om overvågning af influenza i Danmark 

Tilmelding

Praktiserende læger, som er interesserede i at deltage i det sentinelle overvågningsnetværk, kan henvende sig til ldr@ssi.dk.

Indberetningen foregår elektronisk. For at deltage i denne indberetning sendes navn, ydernummer og e-mail-adresse til ldr@ssi.dk, der opretter administrative brugere af systemet. Det behøver ikke at være lægen der indrapporterer, det kan også være en sygeplejerske eller en sekretær, og en enkelt bruger kan godt rapportere data fra flere læger. Herefter vil man modtage en mail med en vejledning om, hvordan systemet bruges.

Vagtlægeovervågning af influenzaaktiviteten

Influenzalignende sygdom overvåges endvidere gennem vagtlægernes aktivitet. Dette system blev oprettet i 2008 og fungerer året rundt. Vagtlæger landet over har i dette system mulighed for at angive, at en patient har influenzalignende sygdom.

Fra Januar 2014 indsamles også data fra akuttelefonen 1813 fra region hovedstaden.

Den mikrobiologiske database (MiBa)

Igennem MiBa overvåges alle influenzatests der tages på landets mikrobiologiske afdelinger og hvor mange patienter, der er positive for influenza A eller B. Data opgøres hver tirsdag og vises på hjemmesiden Overvågning af Influenza.

Overvågning af patienter med influenza på hospital

Overvågning af influenzapatienter, der har været indlagt er baseret på kobling af oplysninger fra forskellige registre og databaser. Personer der får påvist influenza A eller B identificeres i den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Fra landspatientregisteret indhentes oplysninger om, hvorvidt patienten har været indlagt inden for fire dage før til fire dage efter prøvedatoen. Hvis patienten har været indlagt, undersøges om patienten under denne indlæggelse har modtaget intensiv terapi, defineret ud fra procedurekoder valideret af Dansk Intensiv Database (DID). Data opgøres ugentligt i Overvågning af Influenza.