Årsager til manglende vaccination

Der kan være flere årsager til at børnevaccinationer mangler, og der derfor er sendt en påmindelse til forældrene om vaccination.

Post it med teksten Husk vaccinationInden du evt. kontakter lægen, er det en god ide at se, hvilke vaccinationer der er givet iflg. det gule vaccinationskort.

Barnet har ikke fået de anbefalede vaccinationer
I dette tilfælde kan man kontakte sin læge for at få vaccinationerne eller få yderligere rådgivning om vaccination.

Barnet har fået de manglende vaccinationer indenfor de sidste tre måneder
Der kan gå op til tre måneder fra en vaccination er givet, til den vises på www.sundhed.dk. Er vaccinationerne givet indenfor de sidste tre måneder og evt. noteret i det gule vaccinationskort, kan I se bort fra påmindelsesbrevet. 

Barnet har fået vaccinationerne, men de er ikke registreret i Fælles Medicinkort på www.sundhed.dk  
Hvis barnet er født efter 27. maj 2004, eller forældremyndigheden er afgjort i Statsforvaltningen kan forældre selv slå barnet op i Fælles Medicinkort, og tjekke om vaccinationerne er registreret - og eventuelt tilføje manglende vaccinationer.

Vaccinationer kan mangle, hvis barnet er vaccineret i udlandet, på en børneafdeling/ambulatorium eller hvis lægen ikke har afregnet de givne vaccinationer med sygesikringen eller har registreret vaccinationen på en forælders cpr.-nr.

Hvis barnet er født før den 27. maj 2004, og I er usikre på om barnet har fået de anbefalede vaccinationer, kan I kontakte jeres  læge for yderligere rådgivning.