Udbrud med listeria i Danmark 2018-2021

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker i øjeblikket et udbrud med listeria.

Status på sygdomsudbruddet

Den samme type af listeria er, ved hjælp af helgenomsekventering, fundet i ni personer fra slutningen af 2018 til november 2021 (figur 1). De fire, der er påvist i 2021 er alle blevet syge i efteråret. Blandt de syge er i alt syv kvinder fra 35-95 år og to børn under 5 år. De syge er bosat i hele landet.

Figur 1. År for prøvetagning for patienter med listeria sekvenstype 7, 2015-2021

Søjlediagram: År for prøvetagning for patienter med listeria sekvenstype 7, 2015-2021

Interviews med de syge eller deres pårørende viser, at de ikke har været ude at rejse, ikke kender hinanden eller har deltaget i fælles begivenheder. Det tyder på, at en fælles fødevare solgt i hele landet er smittekilden.

Udbruddet efterforskes i et samarbejde mellem Statens Serum Institut, Fødevareinstituttet DTU og Fødevarestyrelsen.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering er stammerne konstateret nært beslægtede og af sekvenstypen 7.

Læs mere om listeria.