Udbrud af ebola i Uganda

Der har siden den 19. september 2022 været registreret et udbrud af Sudan ebolavirus i Uganda. Der er set tilfælde i flere distrikter med epicenter i Mubende. Myndighederne har iværksat generel smitteopsporing og vurderer løbende, om restriktioner, fx lokale lockdowns, er nødvendige.

ECDC publicerer ugentligt en rapport med vurdering af forskellige igangværende udbrud.

Den seneste situationsrapport fra WHO Uganda indeholder de nyeste tiltag og tal.

Ebolavirus har en inkubationstid på op til 21 dage og menes ikke at smitte før symptomfrembrud. De første symptomer er influenzalignende, og derefter kan der komme symptomer som opkast, diarre, udslæt, symptomer på nyre- eller leversvigt samt blødning. Videre smitte til andre personer sker ved kontakt med den smittedes kropsvæsker, herunder sekret fra luftvejene.

Rejsende danskere bør overholde forholdsregler for at undgå smitte

Sandsynligheden for smitte blandt danske rejsende i Uganda vurderes aktuelt meget lav betinget af, at man overholder de anbefalinger om forholdsregler, som er beskrevet i den nye risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

På grund af den lange inkubationstid er det en reel mulighed, at smittede rejsende først frembyder symptomer efter ankomst til Danmark. Det er derfor vigtigt, at rejsende er opmærksomme på, om de udvikler mulige symptomer på ebola, fx influenzalignende symptomer, inden for 3 uger efter hjemkomst fra Uganda.

Det er også vigtigt, at sundhedspersonale er opmærksomme på, at der er et aktuelt udbrud, så patienter visiteres korrekt i sundhedsvæsenet.

Tidligere udbrud i Afrika

Siden 2012 er der kun set udbrud med Zaire ebolavirus undertype. Seneste udbrud med Sudan-undertypen var i 2012, hvor der var to udbrud i Uganda med hhv. syv og 24 smittede.

Der var senest udbrud af ebola i Uganda i 2019, hvor fire tilfælde af Zaire ebolavirus blev påvist hos personer, som havde krydset grænsen fra den Demokratiske Republik Congo (DRC) under et større ebolaudbrud med i alt 3.470 bekræftede tilfælde.

I 2020 var der et nyt udbrud med Zaire ebolavirus i DRC med i alt 130 tilfælde.

I 2021 var der to tidsmæssigt uafhængige udbrud i DRC med hhv. 12 og 11 tilfælde forårsaget af Zaire ebolavirus, og i 2022 har der fra april til maj været endnu et udbrud i DRC med fem tilfælde.

Læs mere om ebolavirus på WHO's hjemmeside og på Statens Serum Instituts hjemmeside.