Tarmbakteriologisk isolat til overvågning (R-nr. 744) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Indsendelse af kulturer til overvågning af fødevarebårne bakterier (Salmonella, STEC, Yersinia, Campylobacter, Shigella, Vibrio spp.). Undersøgelser er afhængig af bakterieart, der laves blandt andet artsbestemmelse, serotypning, genomsekventering og toxinbestemmelse. I særlige tilfælde kan indsendes kultur af andre bakterier, som af den diagnostiske afdeling skønnes at kunne have forårsaget tarmsygdom.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes: 

  • Kulturer
  • Fæces efter aftale
  • Eluat af oprenset DNA fra STEC efter aftale (minimum 50 µL)

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

FecalSwab i beskyttelsesrør til fæces.

Svar

Der er flere svarmuligheder som afhænger af bakterieart og analyse (prøve registreres og svares som FDKUL). For visse analyser svares ikke ud (prøve registreres som R744), da data udelukkende bruges til den nationale overvågning på SSI.

Bestemmelser af bakterieart (akkrediteret, dog undtaget svar påhæftet ”udledt fra WGS”)
Serotypebestemmelse: Salmonella, STEC, Shigella, Yersinia, Vibrio spp.(akkrediteret, dog undtaget svar påhæftet ”udledt fra WGS”)
Påvisning af eae i STEC (ikke akkrediteret)
Bestemmelse Stx subtype i STEC (ikke akkrediteret)

Svartid

Svar afgives 2 - 21 hverdage efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Agglutinering, PCR, genomsekventering.

Bestillingskode

SSI00744
121607011100000 Campylobacter overvågning - Kultur af mikroorganisme
121603043300000 Campylobacter overvågning - Fæces
121627011100000 Klebsiella overvågning - Kultur af mikroorganisme
121623043300000 Klebsiella overvågning - Fæces
121637011100000 E. coli (EPEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121633043300000 E. coli (EPEC) Overvågning - Fæces
121657011100000 E. coli (AEEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121653043300000 E. coli (AEEC) Overvågning - Fæces
121667011100000 E. coli (ETEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121663043300000 E. coli (ETEC) Overvågning - Fæces
121617011100000 E. coli (EIEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121613043300000 E. coli (EIEC) Overvågning - Fæces
121677011100000 E. coli (EAEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121673043300000 E. coli (EAEC) Overvågning - Fæces 

Svarkode

SSI00744

Pris

Artikel nr. Pris 2021
84021 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Diagnostik & Typning

T. 3268 8600
F. 3268 8130
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00