MRSA screening (R-nr. 066)

Indikation

Mistanke om tilstedeværelse af MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus). Vedrørende relevante indikationer henvises til de i egne instruktioner anførte situationer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Podemateriale på kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab. Podning kan være relevant fra svælg, næsebor, perineum, lyske, sår m.m.

Ved mistanke om MRSA.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi".

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Fund af eller ingen fund af MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus).

Svartid

Skriftligt svar afsendes 1-3 dage efter undersøgelsens start. Ved fund af MRSA kontaktes rekvirenten telefonisk.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påvisning af Methicillin resistente Staphylococcus aureus følges forskrifter udarbejdet af lokale hygiejnekomiteer.

Undersøgelsens princip

Opformering, efterfølgende udsåning på fast substrat, identifikation og resistensbestemmelse. Konfirmering af MRSA fund med molekylærbiologisk metode.

Synonym

Methicillin resistent Staphylococcus aureus

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU28915 Sekr(spec.)—Staphylococcus aureus(Meticillinresistent); arb.k.(proc.) = ?

Svarkode

NPU28915 Sekr(spec.)—Staphylococcus aureus(Meticillinresistent); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2018
73595 470,00
73596 (tillæg for positiv)  1.438,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00