Hepatitis (udredning af akut hepatitis) (R-nr. 287) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Virusinfektion som formodet årsag til akut hepatitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA blod 8 mL

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Tentativ diagnose, kliniske symptomer, evt. udlandsrejse inden for de nærmeste tre måneder, tidspunkt for sygdommens begyndelse samt evt. kendt smitteudsættelse ønskes oplyst.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Se under de enkelte analyser.

Svartid

Se under de enkelte analyser. Delsvar efterhånden som undersøgelserne udføres.

Tolkning og reference-værdier/interval

Se beskrivelserne af de pågældende undersøgelser.

Bemærkning

Ved "udredning af akut hepatitis" undersøges for de mest relevante og de hypigste årsager (HAV, HBV, HCV, HEV, EBV og CMV).

Hvis disse analyser er negative, kan EBV PCR (serum eller plasma) ved akut dårlige patienter, hvor EBV antistoffer kan komme (for) sent, parvorvirus B19 antistof (IgG og IgM) og anti HDV analyser hvis HBsAg positiv, foretages på samme blodprøve, dog først efter samråd med den rekvirerende læge.

Undersøgelsens princip

Se under de enkelte analyser for nærmere beskrivelse.

Bestillingskode

NPU14057 P—Hepatitisvirus-antistof; arb.k.(liste) 

Svarkode

NPU02344 P—Hepatitis A virus-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU02346 P—Hepatitis B virus c-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU02347 P—Hepatitis B virus e-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU02348 P—Hepatitis B virus e-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU02349 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU12066 P—Cytomegalovirus-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12085 P—Epstein-Barr virus nukleær-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12181 P—Hepatitis A virus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12182 P—Hepatitis B virus c-antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
NPU12370 P—Cytomegalovirus-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12728 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12733 P—Hepatitis E virus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12738 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12739 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU16111 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(konfirm; proc.) = ?
NPU17650 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(konfirm; 0 1) = ?
NPU27875 P—Epstein-Barr virus(DNA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28171 P—Hepatitis E virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
SSI00702

Pris

Artikel nr. Pris 2019
- Variabel pris

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00